hot teens tube shemale jizzed by group.

Algemene voorwaarden

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen ten aanzien van de inhoud van alle pagina’s op deze website, zijn wij niet aansprakelijk voor een verkeerde vermelding of eventuele andere onjuistheden.

Copyright
Het kopiëren en hergebruiken van fotomateriaal, adresgegevens en ander materiaal is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eropodium niet toegestaan.
Teksten en afbeeldingen op onze site worden, voor zover mogelijk, in goed overleg met de eigenaar daarvan geplaatst. Maar wij kunnen niet altijd de bron van toegestuurde afbeeldingen c.q. verhalen achterhalen om zodoende toestemming te kunnen vragen.
Mocht u een afbeelding c.q. verhaal aantreffen, waar copyright op rust, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen deze dan verwijderen.

De rechten en de eigendom van de verhalen liggen bij de auteur die Eropodium met het inzenden ervan het publicatierecht verleent. Eropodium kan in het belang van de bezoekers het verhaal publiceren ook indien een auteur dit niet langer wenst. Auteurs zijn namelijk ook vrij om elders verhalen of het zelfde verhaal te publiceren.

In overleg met de redactie kan een verhaal zonder vermelding van een auteursnaam worden geplaatst.

HERPUBLICATIE DOOR DERDEN IS UITDRUKKELIJK VERBODEN tenzij overeengekomen met de redactie of de auteur.

Eropodium.nl kan een ingezonden verhaal anders dan op de site www.eropodium.nl publiceren mits eropodium.nl het publicatierecht heeft verworven tijdens het inzenden van het verhaal, foto of film.

Het kopiëren c.q. overnemen van verhalen door derden op een andere site, of in welke andere hoedanigheid dan ook, is niet toegestaan. Hierop is het Nederlands Wetboek van strafrecht van toepassing.

Overtreding van het copyright is een misdrijf en zal als zodanig door Eropodium worden behandeld.

 

Toelatingscriteria verhalen

Verhalen tot 1000 woorden zijn welkom op ons op ons forum ‘erotische flitsen‘.
Verhalen vanaf 1000 woorden, alsmede gedichten, mogen worden ingezonden via de optie ‘insturen verhaal‘.

Wij trachten de kwaliteit van onze website hoog te houden. In dit kader worden verhalen met onderstaande inhoud NIET gepubliceerd:

– seksuele handelingen door of met personen jonger dan 16 jaar
– seksuele handelingen tussen bloedverwanten (incest), ongeacht de leeftijd
– seksuele handelingen met dieren
– verhalen met lichamelijke en/of psychische dwang of geweld, alsmede chantage, wilsonbekwaamheid en in een afhankelijkheidssituatie  (in BDSM verhalen wordt enige dwang en/of geweld toegestaan mits uit de context blijkt dat e.e.a. met toestemming plaatsvindt)
– inhoud die doorgaans als smakeloos wordt ervaren, bijv. poepseks
– platvloers en/of discriminerend taalgebruik
– incomplete (vervolg)verhalen
– verhalen van dubieuze schrijfkwaliteit (zie onze Schrijftips en Tips en Trucs)

 

NB:
– Vermelding van commerciële hyperlinks, reclame, facebook/twitter of andere accounts, aanvullende (onnodige) toelichtingen en/of mededelingen mogen door de redactie worden verwijderd.
– De redactie behoudt zich het recht voor om correcties in de tekst aan te brengen (o.a. taalfouten, lay-out), alsmede korte vervolgdelen samen te voegen of erg lange verhalen in delen op te splitsen.
– Alle delen van een vervolgverhaal worden in dezelfde categorie gepubliceerd

look at this now www.xnx.world