BOEK 001-005

1.

Voor mij heb je geen andere naam dan kleintje, ja inderdaad, met een kleine letter. Die geeft aan dat je je aan me onderworpen hebt, dat ik hoger sta in de rangorde der dingen dan jij. Dat is niet een verschil tussen goed en slecht, of een teken van een gebrek aan evenwicht in onze relatie; het is alleen maar een verschil van hoog en laag. Je hebt niet echt geaarzeld toen ik je die naam gaf, maar hem eigenlijk direct tot de jouwe gemaakt, zoals je zelden aarzelt, als ik je dingen geef of weer ontneem. Je accepteert mijn wil, omdat juist dat de pijler is waarop ons samen-zijn rust.

In het begin was dat anders. Het allereerste begin was het moeilijkst. Het leek alsof we niets anders zouden beleven dan een korte, gedoemde verliefdheidsrelatie, die puur op de verschillen in onze karakters uit elkaar zou moeten spatten. Maar op de één of andere manier vonden we onze weg, en toen die weg er eenmaal was leek het allemaal ineens vanzelf te gaan. Ik accepteerde de dingen in jou, die me weliswaar niet aanstonden, maar die een onlosmakelijk deel van jouw zelf zijn. Omgekeerd doe jij hetzelfde. Door een godsonmogelijk toeval overlappen die twee elkaar nergens. We leven elk met een ander, die we nooit zo zouden hebben ontworpen, maar die ons precies díe ruimte laat om onszelf te zijn die we nodig hebben, en dat is een redelijke basis. Het is een vertrekpuntpunt van een reis. Tot zover het gelijkwaardige deel.

Het ongelijkwaardige deel begon pas veel later. De voornaamste reden ervan was ongeloof. Ik had er altijd van gedroomd om dominant te zijn, had de literatuur gelezen en me op fantasieën laten wegdrijven, maar ik had nooit geloofd dat een vrouw zich echt aan een man zou kunnen uitleveren, en dan toch zeker niet aan mij. Ik ben een zwijgzame, gesloten man met voldoende slechte eigenschappen om te voorkomen dat iemand me zou beschouwen als iets dat maar vagelijk in de buurt van “held” of “meester” komt.

Vrijwilligheid was een eis, een allereerste voorwaarde om ooit op de wereld wát dan ook op de vaste aarde te overwegen. Een vrouw ontvoeren en in een schuur met haar spelen zou mij weliswaas erotisch hebben kunnen opwinden, maar druiste te sterk in tegen mijn humanistische normen. Het heilige recht op de Eigen Keuze, op het recht van een ieder om zijn leven zó in te delen zoals hij dat wenst, was mij grondig ingeprent, en ik vond dat juist.

Maar hoe kon ik er dan van dromen, dat ik vrouwen beheerste, onderwierp aan mijn grillen, vernederde, mishandelde, en verkrachtte? Dat de zucht naar nieuwe orgasmes voldoende tegenwicht op de balans van de keuze kon zijn om die door te laten slaan? Was ik dan geestelijk gestoord, een gevaarlijke gek zelfs, die ieder moment door kon slaan en de meest verschrikkelijke misdaden begaan?

En toen ontmoette ik jou, en ik had geen flauw idee dat jij die iemand was, die dat allemaal kon en wilde. Misschien wist jij toen al wel, dat ik jou Meester was, ik kwam niet eens op het idee dat je dat zou kúnnen willen. Zelfs als jij hele of halve openingen wilde creëren was ik nors en kil, ik wilde je niets vertellen om je niet van me weg te stoten. Ik vreesde dat je de wereld die je binnenin me zou vinden zou verafschuwen. Wat kende ik je slecht.

2.

De vrouw die mijn kamer binnenkomt is knap en verleidelijk. Ik ken haar niet, maar ik weet wie ze is. Ik draag haar op zich te ontkleden en ze gehoorzaamt. Ik inspecteer haar lichaam en ze toont gedwee al haar specifieke delen. Ik voel haar kut en zeg (hoewel dat een leugen is): “Hm, je bent al een beetje nat. Laat ik daar nog maar eens wat meer vocht laten stromen”. Ik streel en knijp haar kittelaar, ze kreunt lichtjes. Terwijl ik mijn duim in haar schede steek, laat ik haar voorover bukken. Twee ronde billen steken mij omhoog tegemoet, daartussenin mijn hand die in haar kut stoot. Mijn andere hand tast over alle golvingen van haar kont. Dan haal ik uit en sla haar met de vlakke hand, één keer op iedere bil. Ze schrikt en wil overeind komen, maar ik duw haar bovenlichaam terug en ze gehoorzaamt. Met tussenpozen van enkele seconden ransel ik haar achterste, om en om telkens de andere bil. Ze jammert een beetje, maar doet geen pogingen meer om overeind te komen. Ik voel haar kut nu inderdaad snel nat worden. Mijn duim houdt op met stoten en nestelt zich nu alleen maar diep in haar, totdat de muis van mijn hand in haar verdwijnt. Het slaan stokt, in doodse stilte sta ik achter haar met alleen mijn duim diep in haar. Onmetelijk langzaam begint het laatste kootje ervan te bewegen. Het maakt een krauwende beweging diep in haar, aan de voorkant van de baarmoeder, tegenover haar klitje. Ze trilt van haar ongemakkelijke houding, of is het van de stimulus die ik haar toedien? Het kootje krauwt steeds sneller, en de hele duim komt nog verder naar voren om meer druk op haar onderlijf te zetten. Het is allemaal te snel gegaan om haar kutje écht nat te maken, maar ik weet dat ze nu geil genoeg is om ieder moment klaar te kunnen komen. Om dat nog wat uit te stellen hervat ik het pak slaag. In dezelfde trage regelmaat kletst mijn hand over haar kont. Hoewel dat voldoende is om haar orgasme tegen te houden, is het juist een extra stimulans voor haar geilheid. Haar kont kronkelt voor mijn ogen heen en weer. Ik weet dat haar korte, ondiepe gehijg een teken is van geilheid, en pas in tweede instantie van pijn en inspanning. Haar kontje begint roze te kleuren waar mijn hand het geraakt heeft. Haar kutje wordt natter en natter. Plotseling trek ik mijn duim uit haar terug, en zeg haar zich om te draaien, op haar knieën voor met te knielen en me te pijpen. Ze aarzelt niet, en zuigt mijn pik in allerlei fraaie varianten naar binnen. Het duurt niet lang of ik ben gereed om te spuiten. Op het laatste moment trek ik haar hoofd aan de haren van mijn pik af en spuit mijn volle lading sperma in haar gezicht. Ik geef haar alleen haar zomerjurkje, jack en schoenen terug, haar slipje moet ze hier laten. Dan zeg ik haar zich aan te kleden en mijn huis te verlaten. Haar gezicht mag ze pas op straat afvegen. Botergeil en met een brandende kont ziet ze maar hoe ze straks aan haar orgasme komt. Ze is misschien een kwartier binnen geweest.

3.

Het is een misverstand om te denken dat een ongelijkwaardige relatie bestaat bij de gratie van slaag of boeien. Dat zijn alleen maar de symptomen. De werkelijke factor is er maar één: macht. Die macht uit zich ook in de verrassing bij de slavin over de wijze waarop de meester haar beheerst. Een slavin die dagelijks tien zweepslagen krijgt zal haar meester niet meer respecteren, omdat die tien slagen onveranderlijk zijn, en dus niet meer dan een gewoonte, alsof je je tanden poetst. Onderwerping uit zich juist in het ondergaan van het onverwachte, om er gereed voor te zijn dat de grenzen van de onderwerping getest zullen worden, dat er nieuwe mogelijkheden zijn waar de slavin nog niet van had kunnen dromen.

Daarin schuilt ook een groot gevaar. Hoewel de grenzen van het ondergaanbare niet zo absoluut zijn als de slavin vooraf denkt, vereist het oprekken van die grenzen tijd. Een grens van vandaag kan niet morgen geslecht worden, maar pas over een maand of over een jaar. Een meester die zijn slavin te snel opjaagt kan grenzen doen knappen in plaats van ze te verschuiven, en een geknapte grens is een barst van vertrouwen, en genoeg barsten doen de beste relatie breken.

Macht uit zich in gewilligheid. Dat is niets anders dan het verlangen om de wil van de meester te lezen en te interpreteren. De slavin die haar eigen kont aan haar meester ter tuchtiging aanbiedt, is gewilliger dan de slavin, die daarvoor instructies van haar meester nodig heeft; en zij is weer gewilliger dan de slavin, die vastgebonden moet worden om de tuchtiging te ondergaan. De slavin beseft dat zij voortdurend alert moet zijn, om de wil van haar meester op de juiste wijze te interpreteren, om aan zijn verlangens te voldoen zonder dat hij ze hoeft uit te spreken.

Macht uit zich in acceptatie. Een slavin hoeft geen redenen te hebben om het gedrag van haar meester te aanvaarden, zij accepteert zijn daden. Als hij het verkiest om een reden voor een tuchtiging aan te voeren, dan accepteert zij deze reden zonder aarzelen. Als hij geen reden wenst aan te voeren, dan incasseert zij de tuchtiging als zodanig, omdat het zijn wil is. En zij accepteert vooral, dat zijzelf geen wil meer nodig heeft.

Macht uit zich in vertrouwen. Een slavin beseft, dat zij minder zicht heeft op haar eigen behoeften dan haar meester. Alle rechten omtrent de bevrediging van die behoeften vergeeft zij aan haar meester. Haar meester wordt verantwoordelijk voor de daden en belevenissen van zijn slavin, en hij draagt er zorg voor dat die haar nooit werkelijk kwetsen, omdat hij het tot zijn taak heeft gemaakt om voor haar te zorgen.

Macht uit zich in zorg. Een meester garandeert, dat hij altijd het goede nastreeft voor zijn slavin. Hij helpt haar als ze zwak is, leert haar wat goed is, verwent haar soms maar nooit teveel, tuchtigt haar als ze zondigt. De slavin heeft geen eigen verantwoordelijkheden meer, zij is als was in zijn scheppende handen, slechts genietend van de schoonheid van zijn volgende creatie.

4.

De slavin loopt terug naar huis. Al het sperma dat ze uit haar gezicht en haren weet weg te vegen blijft zitten aan haar handen. Ze voelt zich een sloerie, een slet. Ze zou op dit moment aan iedere passant willen vragen, of die haar niet zo snel mogelijk klaar kon maken, maar ze weet zich in te houden tegenover de enkeling op straat op dit late uur. Ze krijgt een kleine huilbui van sniffen en haar neus loopt vol, als ze zich bedenkt hoe onbeschoft en grof ik haar heb behandeld. Ze voelt in haar zakken, om een tissue te zoeken. Tot haar schrik realiseert ze zich, dat ik daar alles uitgehaald heb. Ze is ook nog eens beroofd: haar geld, alle losse stukjes papier, nagelknipper, de noodtampon, de tissues en de aspirientjes, alles is verdwenen. Dus ook… haar huissleutel. Ze kan nergens heen. In deze stad kent ze niemand goed genoeg om bij aan te bellen, berooid, om om een nachtverblijf te verzoeken. Voor een hotel heeft ze geen geld meer. Er is maar één plek… Mijn huis. Ik, die haar in deze positie gebracht heb. Ik, die haar heb misbruikt en de deur uitgezet. Om juist dáár te smeken om een plek voor de nacht? Om zichzelf misschien nog wel eens te onderwerpen aan mijn grillen? Je drentelt wat door de wijk om een beslissing te nemen. Ze moet alle mogelijke gevoelens onderdukken voordat ze zichzelf heeft overtuigd dat er maar één weg ís. Ze kijkt op van de peinzende bestudering van de bestrating, en ziet dat ze precies voor mijn deur staat. Ze aarzelt nog een laatste maal en belt dan aan. Ik doe open in kamerjas: “Ja?”. “Mag ik niet hier blijven vannacht, meneer?” “Hier blijven? Dat kan. Maar realiseer je dat je je dan weer volledig aan mij onderwerpt. ” “Dat begrijp ik meneer.” “Goed dan. Ben je al klaargekomen, daarbuiten?” Ze kijkt me met een verwilderde, onbegrijpende blik aan. “Of je al bent klaargekomen. In dit huis staat vandaag míjn orgasme centraal. Ik ga je behoorlijk geil maken, maar ik denk niet dat ik je anders vandaag nog klaar laat komen. Dus áls je een orgasme wilt, loop dan nog een ommetje en doe het zelf even. Daar om de hoek is een plantsoentje, misschien dat je je daar tussen de struiken wel even klaar kunt vingeren. En weet je wat, vooruit, neem deze dildo ook maar mee als je dat wilt. Daarna kun je weer aanbellen. Ik verwacht je binnen een kwartier terug.”

5.

Ze is uit balans gebracht, en ze laat zich een flinke dildo in de hand drukken. Nog even kijk ik haar vragend aan, dan slaat de deur dicht. Ze kijkt naar de glimmende, zwarte dildo in haar hand. Wíl ze wel zo graag klaarkomen? En dat dan goedkoop, hurkend tussen de struiken, snel-snel voordat er iemand komt? En toch… deze man maakt wat in haar los, zelfs die paar strenge woorden hebben haar weer opgewonden, en het is een opwinding die ze vooral voelt diep onderin haar buik. Ja, ze wil klaarkomen, ze kan de voortdurende vergeiling die ze straks gaat krijgen toch niet verdragen zonder een orgasme? Om de hoek ligt inderdaad een klein plantsoentje. De bedoelde struiken zijn nog geen meter hoog. Ze kijkt om zich heen, er is niemand te zien. Ze loopt tussen de struiken, laat zich op haar knieën zakken. Haar hoofd steekt boven de planten uit, maar haar onderlichaam is vanaf de straat absoluut niet meer te zien. Ze wil eigenlijk lager, vooroverbukken tot ook haar hoofd verdwijnt, maar de structuur van de struiken verhindert dat. Ook om te gaan liggen is er niet voldoende ruimte onder. Dus ze knielt, en trekt haar jurkje wat omhoog. Haar slipje had ze toch al niet teruggekregen. De dildo glijdt gemakkelijk naar binnen, ze is best wel nat een geil, en ze begint hem heen en weer te schuiven. Haar ogen kijken boven de struiken uit op een straat met een parkeerplaats en wat huizen daarachter. Verderop een kruispunt, er steekt een auto over, verder is het uitgestorven. Ze laat de dildo sneller op en neer gaan en streelt met haar andere hand haar klit. Plotseling verstijft ze: een voetstap, niet al te ver van haar vandaan, en achter zich. Ze voelt de spiertjes in haar kut nadrukkelijk langs de dildo trillen, en ze ademt zwaar, maar verder is er geen beweging meer in haar. Ze wil zich voorzichtig omkeren, maar haar ongemakkelijke positie belemmert het ver genoeg draaien van haar hoofd. Ze houdt zich zo laag mogelijk, en het werkt: de stappen verdwijnen weer in de verte. Ze is wel volkomen afgeleid, het lijkt wel of ze weer helemaal opnieuw moet beginnen met zich op te winden. Ze wil het versnellen, duwt gewoon harder met de dildo en knijpt flink in haar kittelaar, maar dat werkt toch niet echt, haar hoofd is er niet klaar voor. Dus ze gaat weer langzamer, voorzichter, haalt zich krampachtig haar favoriete fantasie voor ogen en het werkt: ze voelt weer die hitte diep van onderen, ze windt zich op, daar komt de witte ridder van zijn paard om haar te neuken, de dildo verandert in een pik, hij bemint haar en doorboort haar… Als ze haar ogen tussendoor even opendoet, heeft ze de schrik van haar leven. Recht voor haar neus staat een vrouw. Haar kleren zijn nat, verfrommeld en vies. Ze is hoogbejaard, en kijkt haar recht aan. Het moet zichtbaar zijn dat daar onder de struiken vreemde zaken plaatsvinden, maar haar blik is niet te duiden. Naast haar voeten scharrelt een klein model schoothond. De jongere vrouw zit onbeweeglijk, wat moet ze doen, wat kan ze doen? Zeker tien seconden staren ze elkaar aan. Dan breekt een glimlach door op het gezicht van de bejaarde. “Goedenavond, mejuffrouw. Ik stel het erg op prijs dat u er zoveel moeite voor doet om mijn tasje terug te vinden. Ik heb het even verderop in de sloot geprobeerd, maar zonder succes. Misschien dat ik het nu eens tussen die auto's moet proberen. ” Zonder een nadere verklaring draait ze zich om als een mummie en begint weg te schuifelen. Aan haar elleboog hangt een leren handtasje. Mijn logé vloekt in zichzelf. De lust is haar nu geheel ontvallen. Het kwartier moet bijna om zijn. Ze laat de dildo uit zich glijden, trekt haar jurk recht en staat op. Nog geen twee minuten later drukt ze op mijn deurbel.

© Jos

 

Post navigation

Gerelateerde verhalen

Geef een reactie