Caro woman (3e deel)

3: De afrekening

Mijn vingers jeukten om Linda te bellen, maar die was misschien ook wel uitgeput nu. Nico bellen was natuurlijk geen optie. Ik kon hem moeilijk vertellen dat zijn aanstaande zich als een slet had gedragen en zich nu in de nesten had gewerkt, met het verzoek dat probleem op te lossen. Hij zou me aan zien komen; het zou meteen het einde betekenen. Hoe langer ik erover nadacht, hoe problematischer het leek te worden. Caro wist waar ik woonde, hij was er de man niet naar om zich zomaar opzij te laten zetten, zou zélf de confrontatie met Nico wel eens aan kunnen gaan, met het zelfde resultaat: Nico weg en ik nog steeds opgescheept met dat letterlijk levensgrote probleem. Ik maakte mezelf verwijt op verwijt, want ik had het er zelf naar gemaakt in mijn krankzinnige geilheid, hem de illusie gegeven dat ik ‘zijn Caro woman’ was, bij wie hij nu zelfs een baby wilde maken, áls hij dat al niet hád gedaan, want erg consequent met voorbehoedmiddelen was ik ook niet geweest! Het radeloze angstzweet liep over mijn rug.

Om tien uur draaide ik met bevende vingers Linda’s nummer. Ze klonk nog slaperig, maar het was al een hele opluchting dát ze opnam. Ik wilde weten of ze dezelfde ervaring had gehad als ik. Had háár neukhengst haar ‘Zefyr woman’ gedoopt en daaraan dezelfde consequenties verbonden? Nee, geeuwde ze. Hij had haar onáárds geneukt, dat wel, en bij de gedachte eraan begon haar kut alweer te branden van begeerte, maar van zulke dingen had hij niet gesproken. Ze geloofde mij eerst ook helemaal niet. ‘Ach joh, dat heeft hij in een opwelling gezegd’, was aanvankelijk haar commentaar, maar toen ik in details afdaalde begon ze toch te begrijpen dat hier meer aan de hand was. ‘Wat een idioot’, concludeerde ze, maar ja, ze begreep ook wel dat ik nu met Nico in mijn maag zat. ‘Wanneer komt hij terug?’ Dát was nu juist het punt: vanavond laat al en Caro had gezegd dat hij om acht uur terug zou zijn ‘with things’. Things: dat kon alleen maar betekenen dat hij zijn spulletjes ging verhuizen naar mijn flatje, concludeerde ze nuchter en daar had ik nog niet eens aan gedacht!

Nu werd het nog erger! ‘Hélp me asjeblieft!’, smeekte ik: ‘heb jij soms een adres van Caro en Zefyr?’ ‘Nee’, zei ze vlakaf, ‘maar ik kan het hem natuurlijk wel vrágen!’

Mijn adem stokte in mijn keel. ‘Is hij nog bij je dan….?’

‘Hij ligt naast me te slapen als een roos…, nóg!’

‘Dan kom ik je naar toe’, besloot ik: ‘hou hem vast!’

Ze giechelde: ‘Hoe zou ik dát nou moeten doen….?’

Zonder na te denken schoot ik snel een spijkerbroek en een truitje aan en was vijf minuten later óp van de zenuwen op weg naar Linda. Het was aan de andere kant van de stad, maar op deze vroege zondagochtend had ik weinig van het verkeer te duchten en ik jakkerde binnen een kwartier haar straat binnen.

Linda deed de deur maar op een kier open, want ze had geen draad aan haar lijf. ‘Wacht maar even beneden’, zei ze geagiteerd, ‘want we zijn bezig…’ en ze stormde meteen weer de trap op.

Met kloppend hart, maar toch enigszins gerustgesteld omdat hij er nog was, ging ik de huiskamer binnen. Het was duidelijk dat zich hier de eerste schermutselingen van de nacht hadden voorgedaan, net zoals bij mij thuis, want her en der lagen kleren op de grond, zowel van Linda als van Zefyr, en op de salontafel stonden halflege flesjes, glazen en een volle asbak met de peuken van de kettingrookster Linda. Van boven drongen intussen duidelijk copuleergeluiden tot me door. Linda vermaakte zich blijkbaar opperbest, getuige de kreetjes en gilletjes die ze losliet, maar zo was ze: schaamde zich nergens voor en genoot met volle teugen van wat haar lichaam haar te bieden had. Toch kromp ik in elkaar toen ik haar luid hoorde roepen: ‘Yes, ogod, yés, yés… I cóme. I cóme…….fúck me darling… fúck me!!’, gevolgd door een ijselijke gil, die me door merg en been ging, en een even luide brul van de klaarkomende Zefyr.

Een paar minuten later kwamen ze naar beneden, allebei schaamteloos naakt, en ik voelde een kleur optrekken in mijn gezicht. ‘Good morning Maggie!’, zei Zefyr vrolijk en ik hakkelde verward wat terug, terwijl ik probeerde niet te kijken naar de wiebelende staaf die zich in een hoek van 60 graden uit zijn buik op mij leek te richten. Hadden die mannen dan nóóit eens een slappe?

Terwijl hij op de bank ging zitten, met Linda krols naast zich opgerold nodigde hij me uit mijn verhaal te vertellen. Ook hier ging dat met horten en stoten en moest ik herhaaldelijk in gebroken Engels iets verduidelijken omdat hij me niet begreep, wat des te moeilijker was omdat Linda inmiddels verveeld met haar hand zijn lul zat op te strijken, alsof ze me liever kwijt dan rijk was en niet kon wachten om bovenop hem te klimmen.

Zefyr leek uiteindelijk te hebben begrepen wat het probleem was en fronste zijn zware wenkbrauwen. ‘You boy friend and fuck Caro’, vatte hij het simpel samen. ‘Not good that…’ en hij schudde bedenkelijk zijn hoofd. ‘Woman who fuck other man…whóre,.whóre for áll men, yes?’ Jezus, kreeg ik nog een moreel lesje van hem ook, daar zat ik niet op te wachten! Linda grinnikte: ‘Hij zegt dat je een hoer bent en dat een hoer voor alle mannen is.’ Op die vertaling zat ik al helemaal niet te wachten en ik zei snibbig dat ik dan nog wel bij haar in de leer kon, waarop zij weer verontwaardigd uithaalde met ‘Zég, ik heb geen vaste verkering hoor trut!’

‘No fight please!’, kwam Zefyr ertussen. ‘Is problem we must…..’ Hij kon het woord ‘oplossen’ niet vinden en Linda en ik zeiden nu eenparig ‘solve!’ Hij knikte: ‘Solve yes…’ Het was in ieder geval iéts. ‘You think you can solve?’, vroeg ik hoopvol. ‘If you say you whore… yes’, grijnsde hij. Alsof iemand me met een natte doek in mijn gezicht sloeg! ‘What!?’ Hij stak bezwerend zijn hand op. ‘Let me tell OK…?’ Ik keek hem aan, ik had geen keus: ‘OK…’. ‘OK’, haalde hij diep adem. ‘Caro no want whore for wife. Whore only for fuck. Understand?’ Het irriteerde me mateloos dat Linda almaar aan zijn pik bleef snokken, maar ik knikte: ‘Understand!’

Zefyr vervolgde alsof het allemaal heel gewoon was: ‘OK, say to Caro you whore and finish!’ Ik was verbijsterd en had even geen respons. Linda staakte haar aftrekoefeningen en ging recht overeind zitten. ‘Ja meid’, zei ze lijzig, ‘dat zou ik dan maar doen….’ Ik keek op de klok: bijna 12 uur, nog maar acht uur te gaan voordat de échte problemen zouden beginnen. ‘Hów do I do that?’, zuchtte ik vertwijfeld. Zefyr haalde zijn schouders op en herhaalde slechts: ‘Tell Caro you whore…’ ‘But will he beliéve me!?’, wrong ik mijn handen bij zoveel onbegrip. ‘Sure’, knikte Zefyr: ‘if I fuck you!’ Linda barstte in lachen uit en ik keek haar verstard aan. ‘O Maggie, kijk niet zo dom!’, proestte ze, ‘je hebt je de hele nacht laten vierendelen door die kanjer en nu hang je de onschuldige maagd uit!’ Ze keek strálend naar Zefyr en kirde: ‘Good idea Zefyr to fuck her!’

Het idee was te krankzinnig voor woorden en ik stond kwaad op. ‘Damn you!’, zei ik hartgrondig en beende naar de deur. ‘Vergeet Nico niet!’, riep Linda vrolijk en ik bevroor bij de deuropening. Ik zat in de val en kon geen enkele andere mogelijkheid bedenken om eruit te komen. Nog acht uur…… Zefyr had inmiddels een sigaret opgestoken en leek totaal op zijn gemak. Ik draaide me om en schraapte mijn keel. ‘OK’, zei ik met samengeknepen vuisten, ‘bring me to Caro and I will say that you fucked me….’ Zefyr trok verveeld aan zijn sigaret. ‘But I not fuck you!’ ‘No, but I will tell him you fucked me!’ Hij schudde zijn hoofd. ‘Not good, I must fuck you, he must see and then you tell you whore….’ ‘Briljant!’, juichte Linda: ‘Maggie, laat je door Zefyr neuken en je bent van Caro af!’ Maar ik voelde de grond onder mijn voeten wegzakken. Moest ik nóg eens vreemdgaan om een ánder vreemdgaan voor mijn vriend verborgen te houden en dan ook nog eens bekennen dat ik een hoér was? ‘No other way’, bevestigde Zefyr mijn panische gedachten. Ik liep verslagen terug naar de bank en stak bevend een sigaret op. ‘Whén?’, vroeg ik vertwijfeld. Zefyr haalde zijn schouders op. ‘Can do nów!’ ‘Hére!?’ Ik keek hem verwilderd aan. Linda klapte opgetogen in haar handen. ‘O yés Zefyr, fuck her hére, great!’ ‘En Caro dan?’, vroeg ik nogal onbenullig in het Nederlands. Maar hij begreep het wel. ‘I call Caro, he come for me, then see you fuck….’

Ik kreeg een kunstkop van al dat gefuck! Maar ik wilde er nu ook zo snel mogelijk een eind aan maken. ‘OK, call Caro then’, bitste ik. ‘First clothes off!’ Het had geen zin om nog langer te blijven discussiëren en ik deed gedwee mijn spijkerbroek en mijn truitje uit. Zowel Zefyr als Linda keek geïnteresseerd toe tijdens deze ontluisterende ontkleding en het ontglipte niet aan mijn aandacht dat Zefyrs lul een extra buiteling maakte toen ik beschaamd mijn broek over mijn benen trok. ‘Now on floor’, commandeerde hij kordaat, ‘and open legs!’

De rest was een nachtmerrie. Zefyr belde Caro pas op zijn mobieltje nadat hij me had doorboord en een paar fikse stoten had uitgedeeld. Met zijn lul diep in me, en Linda op haar knieën naast me watertandend toekijkend, kon ik slechts raden wat daar in rad Frans over de telefoon werd gerateld. Tot mijn schande moet ik bekennen dat ik nog wezenloos klaarkwam ook toen Zefyr op me begon in te beuken en toen de bel ging en Linda vrolijk naar de voordeur dartelde was ik in een verbeten neukgevecht gewikkeld, zodat voor Caro inderdaad weinig te raden overbleef toen hij de kamer binnenstapte. Er was geen scène. Hij kéék alleen maar naar mijn kronkelende lijf en ging zonder iets te zeggen naast blote Linda op de bank zitten tot zijn vriend heftig kreunend zijn zaad in me had uitgespuwd. Hij bleef even zwaar op me liggen naschokken en zei toen: ‘Go Caro and tell!’

Hij stond op en stak zijn hand uit, die ik bevend aannam. Met zijn sperma druipend uit mijn kut wankelde ik tot voor Caro, die me nietszeggend aankeek. ‘Caro’, stotterde ik, ‘you see I am nót Caro woman… I am a whóre….’ ‘You whóre?’, vroeg hij afgemeten. ‘Yes…’ ‘You fuck all men?’ ‘Yes…’ ‘Then you nót Caro woman!’ ‘No…..’ ‘You bád woman!’ ‘Yes….’ ‘Say!’ ‘I am bad woman…’ ‘Your koét… for áll men to fuck!’ ‘……’ ‘Say!’ ‘My kut for all men to fuck…’ ‘Go like dog and show!’ ‘….?’ Linda zat te wippen van plezier en riep kwijlend: ‘Je mot op de grond, zegt ‘ie, als een hondje…. en je kut laten zien!’

Ik stond even verdwaasd te kijken en begreep toen dat ik nog verder vernederd zou worden. Bevend draaide ik me om en zakte door mijn knikkende knieën. Ik boog me voorover tot mijn schouders de grond raakten en trok met beide handen mijn kut open. ‘Hij gaat je naaien’, kondigde Linda vrolijk aan, ‘dat krijg je ervan als je zegt dat je kut van iedereen is!’

En zo ging het. Caro dreef opnieuw zijn boor naar binnen en neukte me minutenlang met ongeëvenaard geweld, terwijl Linda opgewonden om me heen liep en voortdurend kirde dat het zo’n práchtig gezicht was, die zwarte lul tussen mijn blanke billen die iedere keer zo diép naar binnen ging. En weer kon ik mezelf niet in de hand houden en kwam ik piepend en kreunend klaar. Het dreef Linda bijna tot razernij. ‘Zie je wel dat je het lékker vindt!’, riep ze op de toppen van haar longen, ‘o…en nou gaat íe spuiten…., nou gaat íe spuiten!’ Ik was bijna opgelucht toen ik de verwoestende stralen weer in me voelde uiteenspatten. Eindelijk kwam er een eind aan mijn lijdensweg! Maar ik had buiten de waard gerekend. Meteen na Caro kwam Zefyr weer in het geweer, onder luid gejuich van Linda, die het nu helemaal niet meer had en zich heftig op haar hurken voor mijn gezicht begon te masturberen. ‘Dit is wáánzinnig’, vertrouwde ze me hikkend en steunend toe, ‘dit is zó waanzinnig!’

Het was tien over twee toen ik me moeizaam van de grond oplichtte. ‘You may go now’, zei Caro onverschillig. ‘never see no more…’ Ik raapte mijn kleren van de grond. ‘Ik moet nodig naar de w.c.’, mompelde ik tegen Linda. Ze haalde haar schouders op: ‘Je weet waar het is…’ Met het bundeltje kleren liep ik de gang in. Toen ik de deur van de w.c. opende, hoorde ik gelach in de kamer en nóg iets trok mijn aandacht, al kon ik niet meteen thuis brengen wat het was. Maar er wás iets bijzonders en daarom trippelde ik met ingehouden adem terug naar de op een kier openstaande kamerdeur. En nu wist ik wat dat bijzondere was: ze spraken Nederlands, weliswaar op gedempte toon, maar onmiskenbaar! Een koude windvlaag trok door mijn hele lijf en aan de grond genageld hoorde ik het aan.

‘Perfect gedaan Linda’…. Caro aan het woord! En Linda: ‘Ik wist dat het niet meer fout kon gaan toen ze de lover’s dance ging doen…’ ‘Déze was écht wild, een goeie keus. Wie heb je nog meer voor ons?’ ‘Eerst Christien, denk ik, die heeft pas een nieuwe vriend…’ ‘Dat is een extra uitdaging!’ ‘Het is tot nu toe altijd gelukt…..’ ‘Je bent een juweel….’ Kirrend gelach van Linda. ‘Wacht even tot die trut weg is, geile jongen!’

Ik trippelde terug naar de w.c., kleedde me achter de gesloten deur haastig aan en liep in een roes naar buiten.

 

 

Post navigation

Gerelateerde verhalen

Geef een reactie