hot teens tube shemale jizzed by group.

Kolonialisme (deel 1)

Wederom een tropisch warme zomeravond. Een zinderend koperkleurige zonneschijf daalde traag maar onophoudelijk in de zee, haar het schitterend azuurblauw afnemend, de lucht en het rimpelloze water kleurend in de warm oranjerode gloed van haar stralen en weerspiegeling. De laatste meeuwen vlogen voor de laatste maal over de spartelende branding als zwarte silhouetten voor een vurige lucht; zonder te kibbelen in hun karakteristieke hoge, zeurderige tonen. Weer zou een nacht lang de tijd stil staan in deze voormalige Franse kolonie, die uit niet veel meer bestond dan een monstrueuze, met duizenden tinten groen smaragden jungle begroeide, uitgedoofde oude vulkaan, omgeven door de heldere binnenzee in het atol. Niet meer dan tienduizend mannen, vrouwen en kinderen, die in deze tijden vooral leefden van het kleinschalige maar exclusieve toerisme woonden in een klein groepje witte huizen waar nu de lampjes fonkelden halverwege tussen een wit strand en de groene berg. Zij hadden zich reeds terug getrokken, zich eveneens voorbereidend op de nacht. De toeristen waren teruggekeerd van de stranden in enkele tientallen luxueuze bushvilla’ s die verspreid waren over de berg. Het zacht afnemend geruis van de wegebbende branding was hier al bijna niet meer te horen. Liggend in hun jacuzi’ s genoten ze van champagne, elkaar en een ongehinderd uitzicht op de huidige van 360 perfecte zonsondergangen jaarlijks.

Er was nog één andere plaats waar geleefd werd. Tussen de top van de oude vulkaan en het dorpje in, in de witte vesting, het voormalig paleis van de gouverneur. Hier woonde vroeger de man die het eiland en haar bevolking met vrije en ijzeren hand regeerde uit naam van de Franse koningen. Het eiland en haar bevolking werd naar goeddunken en willekeur bestuurd, geëxploiteerd door een dynastie van hardvochtig arrogante, egoïstische reserve-koningen teneinde de groei van de politieke, militaire en economische belangen van het grote Frankrijk veilig te stellen. Maar waar politieke en militaire macht ooit hand in hand ging met economische had de economische macht als enige vastberaden stand gehouden. Het gehele eiland was nu nog altijd het privé bezit van een enkele persoon, de weduwe van de laatste markies die hier het centrale gezag had vertegenwoordigd: Madame Simone de Mallau. In huidige tijden behoefde de bevolking niet onderdrukt te worden, zij waren afhankelijk, en door de eeuwen heen gewend geraakt aan hun positie, niet bij machte om zichzelf eigenmachtig in stand te houden. De lokale boeren kropen voor de weduwe door het stof, wilden, konden niet anders; zij was hun enige bescherming, hun aller moeder en het moet gezegd worden, zij misbruikte haar positie niet. De bevolking had een goed leven hier. Veel beter dan hun voorvaderen, de polynesische slaven. Alles was zoals het was, alles omdat het zo altijd al was. De markiezin vervulde nog altijd een belangrijke functie; zij was de motor achter het toerisme. Velen van de bezoekers behoorden tot haar relaties, haar netwerk overspande 5 continenten en vele, vele adellijke bloedlijnen. De gasten verbleven op haar grond en leefden van door de bevolking op haar grond verbouwde producten, betaalden hier goed voor, en zo kon ook een deel van de inkomsten doorstromen naar de boeren. Zorgen waren er niet op het eiland, dat was een goed visitekaartje en daar was iedereen met recht erg trots op.

De vesting was die avond volledig verlicht met fakkels, vuren en vlaggen toen de kerkklok aangaf dat het negende uur van de avond bereikt was, Op de binnenplaats was het een drukte van jewelste. De Markiezin gaf vanavond een van haar wereldwijd vermaarde feesten en iedereen, personeel en gasten zag er met dezelfde opwinding naar uit. Een haag van in klassieke, zwart witte, kostuumpjes gehulde dienstmeisjes wachtte de eerste gasten op. Dit waren meisjes uit het dorp, die voor een avond in dienst waren van de markiezin. Allen waren zij getooid met een klein zwart maskertje, modelletje Zorro, want het feest was een gemaskerd bal. De muren rondom de gehele vesting waren aan binnen- en buitenzijde versierd met tropische bloemen in een explosie van kleuren. Hun zoete, bedwelmende geur werd vermengd met die van de jungle, de zee en de grote houtvuren op de binnenplaats en vervulde iedereen die zich op de binnenplaats begaf. De jungle was stil, de zee ruiste en de dienstmeisjes kwetterden en giechelden, tot dat de eerste auto’s arriveerden. Een enkele waarschuwende blik van de butler-ceremoniemeester en het was stil.

Langzaam rolden de auto’s door de poort het licht in, hun banden krakend over de het grind erbuiten, geruisloos sluipend over het geplaveide hof zodra ze eenmaal binnen waren. Iedere auto was gehuld met het gouden wapen van de markiezin, een tweekoppige adelaar. De auto’s stopten achter elkaar totdat de eerste recht tegenover de ingang van het paleis stond. Er begon een eindeloze herhaling van handelingen. Chauffeurs stapten uit en openden de deuren voor de dames, de heren stapten zelf uit. Fleurige avondjurken, zwarte smokings en maskers in alle vormen en kleuren vulden de trappen naar de voordeur van het paleis. Ieder groepje gasten werd door een van de dienstmeisjes naar binnen begeleid. Als de voorste auto weg reed om de volgende gasten op te halen, reed de auto er achter een stukje door en stopte om zijn passagiers uit te laten stappen, en zo ging het door tot dat alle gasten gearriveerd waren, zo ook ik. Iedereen had persoonlijk een uitnodiging ontvangen, er waren geen echtparen als stel aangeschreven In de deuropening werden die uitnodigingen door de ceremoniemeester aangenomen. Een klein deel van de gasten kreeg daarbij heimelijk een klein gouden sleuteltje uitgereikt. Eenmaal in de garderobe werden jassen in ontvangst genomen, werd de gasten champagne aangeboden en werden zij verder begeleid naar de balzaal van het paleis. Daar ontstond langzaamaan een drukte van belang, zo’n tweehonderd personen tussen de 20 en 70 jaar verkenden hun omgeving en elkaar. Na een uurtje maakte verwondering en respect voor het rijke interieur van het paleis plaats voor de gebruikelijke roddels, men bekeek elkaar en werd bekeken, nog altijd in afwachting van de markiezin. Er werd klassieke muziek gespeeld door een kwartet van drie violen en een cello, aangevuld met een klavecimbel. De balzaal was een hoge, rechthoekige, barokke spiegelzaal met een bladgouden interieur en schilderingen uit de 17e eeuw. Aan een van de lange zijden van de zaal was op zo’n vier meter hoogte een galerij bevestigd die via een dubbele gekromde, marmeren trap verbonden was met de dansvloer. De hele zaal schitterde je tegemoet, en ademde een sfeer van lang vervlogen tijden uit, die nog eens versterkt werd door het feit dat iedereen gekostumeerd was. Nadat het kwartet was uitgespeeld en zich onopvallend uit de voeten had gemaakt, werd een podium aan een van de korte zijden van de zaal bevolkt door een heuse orkest. Toen daar de lichten werden ontstoken en de dirigent een wals aanzwengelde concentreerde de aandacht van het publiek zich in die richting. Dienstmeisjes bleven de menigte aanhoudend van champagne, wijn, water en jus d’orange voorzien, daarbij onbewust een enkele van de heren op een onverhulde glimp van hun jeugd trakterend, hetgeen door de heren in kwestie zeker op prijs werd gesteld. De dames in het gezelschap becommentarieerden voor elkaar de lakijen die langs de wanden van de balzaal in hun strakke witte kniebroeken en lange blauwe jassen in de houding stonden.

Plots was ze daar, de vrouw die ik ontmoet had in de sauna van de centraal op het eiland gesitueerde health-spa. Ze had me een mysterieuze glimlach toegeworpen in het hete duister van de kleine cabine, en me minutenlang aandachtig zwetend gadegeslagen. Ze stond nu daar, boven de menigte op de galerij langs de lange zijde van de zaal in een strapless jurk van vuurrode satijn, een eender model als ik zelf droeg. Haar armen werden half aan het zicht onttrokken door een doorzichtig stofje, zoals ook haar weldadig decolleté. Ze was zeker niet jong meer, maar bezat een uiterlijk waarmee ze het de jongste jongens alsook de oudste mannen nog erg warm kon maken. Het was haar door god gegeven, maar door haar fanatiek sporten goed onderhouden. Ze was blond, haar gouden haren opgestoken, op twee nonchalant krullende lokken aan weerszijden van haar gezicht na. Ze was lang, slank. Haar gezicht werd gesierd door groene ogen, hoge jukbeenderen met appelwangetjes, volle lichtroze lippen. Haar benen waren lang en welgevormd. Haar buik was vlak, strak, haar borsten en billen, vol en rond, hard, stevig. Haar huid zacht, ietwat gebronsd en zonder imperfecties. De blik in haar ogen verraadde een adellijke hardheid, die haar schoonheid een onbenaderbaar cachet verleende. Het applaus van de menigte werd met een lichte buiging van haar hoofd beantwoord, waarop ze zich statig schrijdend via de marmeren trap naar beneden begaf, haar jurk met de vingers van haar rechterhand laag tussen haar dijen iets optrekkend. Ze straalde gratie, klasse en sensualiteit uit en het ontging niemand, de menigte verstomde. De ceremoniemeester bood haar zijn hand aan en begeleidde haar de menigte in ongetwijfeld naar een vooraf door haar opgegeven doel, een rijke vrijgezel of weduwnaar. Ik verloor haar uit het oog en besloot verder te genieten van mijn champagne en mijn zoektocht naar het leukste masker. Ik zelf was getooid met het maskertje van een pimpelmeesje, licht grijs blauw met geel en een klein donker snaveltje, zoals de maskers van de overigen in de geest van de Venetiaanse verkleedpartijen werden alleen mijn ogen, jukbeenderen en neus er door bedekt. Het stond goed op mijn witte jurk. Er waren veel ‘vogels’, op het feest waaronder een raaf, maar ook saters, veel maskers waren beschilderd maar zonder andere vormen dan die van hun eigenaar, er was een in verstijfd lachend grimas gehuld clowns-gezicht bij. Sommigen waren vrolijk, anderen sinister, zoals deze. Er werd nu volop gedanst door de gasten, de stemming steeg, het werd luidruchtiger, dus de muziek ging harder spelen, jazz nu. Nog maar een glaasje champagne dan. Ik werd wel ten dans gevraagd door enkele van de heren, maar na een aantal mislukte pogingen verstomde hun interesse. Gelukkig, want ik was hier niet voor hen. Langzaam stak twijfel wederom de kop op. Ik vroeg me af of alles wat over deze feesten gezegd werd wel de waarheid was. Ik hoopte van wel, anders zou het een grote teleurstelling zijn. Ik had niet voor niets zo veel betaald voor de overkomst en het verblijf. Het moet gezegd, ik had tot nu toe wel genoten, ik was niet echt iets tekort gekomen. Het dienstmeisje in mijn villa, Mimi, bleek bij aankomst een pure exotische verassing, en na een aantal dagen een vrijzinnig en begaafd minnares. Het was een opwindende ervaring om met een zo dienstbare en wild natuurlijke partner het bed te delen, te genieten van haar onbegrensde overgave, om daarna te zien dat ze zich weer met dezelfde overgave en zonder aandringen mijnerzijds aan haar taken als huishoudster wijdde. Ze had een mooi jong lichaam dat als bevestiging van het bereiken van de vruchtbare leeftijd op lokale, ceremoniele wijze was getooid. Het zachte, fijne plooitje van haar tere huid waaronder haar hete klitje zich verschuilde, was geringd; een klein gouden ringetje met een balsluiting was er in aangebracht en het aanzicht van haar geslacht alleen al wond me iedere keer weer mateloos op. Het weer, de bediening, het eten en drinken, alles was perfect. Alleen wat was er toch met dit feest aan de hand.

Om al het lawaai en de warmte even te ontvluchten begaf ik mij naar het balkon boven de ingang en leunde op de balustrade. Het hof was leeg op de bloemen, de vuren en de geuren na. Door een zacht kuchje ontwaakte ik uit mijn droom, draaide me om en zag een van de lakijen staan die zich verontschuldigde voor zijn interruptie. Hij verzocht mij hem te volgen, hetgeen ik met graagte deed. Een mysterieuze uitnodiging was precies dat wat ik nodig had. Met vlinders in mijn buik volgde ik de man discreet over de trappen en gangen die allemaal dezelfde luxe klassieke rijkdom uitademden. In de salon aangekomen opende de man de balkondeuren en nodigde me uit om me op het terras te begeven. Ik liep met het glas in de hand naar de balustrade en vergaapte me aan de weelderige begroeiing in de tropische tuin onder me. Daar voelde ik plots de zachte, knedende handen op mijn schouders en hals, langs mijn armen, door mijn gekrulde blonde boblijn. Ik sloot even mijn ogen en gaf me over zonder vrees, zonder enige verdere twijfel, die zo vertrouwde tinteling waarnaar ik die avond al zo lang verlangde zette onmiddelijk in. Geruisloos was ik beslopen. Het champagneroes in mijn hoofd werd nu vergezeld van een minder onschuldige warme gloed in mijn hele lichaam, ik kreeg het warm en leunde naar achteren, voelde de warme ronding van twee ferme brosten in mijn rug. Ik zag de gebronsde slanke vingers van een vrouw nu langs mijn trotse, opgebonden borsten strelen en afdalen naar mijn buik, voelde haar lippen in mijn hals. Haar fel rood gelakte, lange nagels krasten over de stof van mijn dunne jurk. In een reflex drukte ik mijn billen naar achteren en voelde hoe ze met haar heupen naar voren kwam om mijn benadering te verwelkomen. Een felle schicht van warme opwinding ontsproot tussen mijn benen en veroverde mijn buik, prikkelde mijn tepels, waarna haar handen zich weer langzaam strelend omhoog naar mijn borsten verplaatsen, deze kneedden. Toen viel mijn oog op een grote gouden ring aan haar wijsvinger, in de vorm van een tweekoppige adelaar. In een zucht van opwinding besefte ik me dat ik in een spontane vrijage met de markiezin beland was toen even onverwachts als ze gekomen waren haar handen mijn lichaam weer verlieten. Even verloor ik mijn evenwicht en toen ik me gedraaid had stond ik oog in oog met haar. Ze hield me iets voor met haar rechterhand en pas na even besefte ik me dat het een van de gouden sleuteltjes was die een select deel van de gasten in de uitnodiging ontvangen had. Met een verleidelijk gebaar bracht ze het sleuteltje naar mij decolleté en liet het daar na een korte blik recht in mijn ogen met een glimlach los. Met haar wijsvinger tastte ze tussen mijn borsten en drukte het sleuteltje er diep tussen. Na een vluchtige streling langs mijn wang met dezelfde vinger sprak ze zachtjes: ‘de ceremoniemeester zal je vannacht de weg wijzen’. Ze kuste me op het voorhoofd, de warmte uit haar ogen verdween in een oogwenk, ze draaide zich om en beende met haar lange benen weg. Mijn ogen werden kansloos naar haar mooie lichaam getrokken, de vormen die door haar strakke jurk werden verraden. Haar fiere billen, lange gebruinde, gladde benen. Haar ontblote kuiten die door de split in de achterzijde van haar jurk lonkten, die door de hoge hakken opbolden; haar schoonheid overweldigde mij evenzeer als haar handen en lippen hadden gedaan. Een seconde nadat zij het terras verlaten had, trad de lakei weer naar buiten om me terug naar de balzaal te begeleiden, dacht ik. Hij bracht me in tegenstelling naar de bibliotheek alwaar een haarvuur brandde en een dienstmeisje met een fles gekoelde champagne klaar stond, die ze met gezwinde spoed voor mij opende. De lakei boog zich, wijzend naar de sofa, en vroeg me gedienstig ‘of ik de ceremoniemeester nog wilde spreken?’. ‘Als het hem schikt’, antwoordde ik, terwijl ik het dienstmeisje bestudeerde en het vermoeden me bekroop dat deze meisjes niet alleen de aardse behoeften van de Markiezin vervulden. Haar jurkje was zwart en kort. Zo kort dat ze zich niet dieper kon bukken dan een klein kniebuiginkje zonder zich bloot te geven. Bijna waren de zomen van haar zwarte zijden naadkousen zichtbaar. De stof van haar jurkje was dun, niet te dun, maar wanneer het licht er met de juiste intensiteit op scheen, enkele kaarsen waren genoeg, werd al snel overduidelijk dat dit meisje een vroegrijp welgevormd lichaam had dat gehuld was in lingerie die alleen qua maat ‘passend’ was voor jonge meisjes. De lakei knikte, wachtte geduldig tot het dienstmeisje gereed was met het inschenken van de champagne en verliet achter haar de kamer, nogmaals knikkend voordat hij de deur sloot. Een zucht ontsnapte aan me toen ik me besefte wat er was gebeurd, me afvroeg welke verassingen de Markiezin nog meer in petto zou hebben. Ik vermoedde de tussenkomst van het huishoudstertje in mijn villa, maar wist nog niets zeker. Ik had begrepen dat de dienstmeisjes van de Markiezin allen afkomstig waren uit de meisjesschool op het eiland. De school werd gerund door de nonnen, en er werden nog al eens leerlingen ‘betrapt’ op ontuchtige gedragingen. Logisch als je je hele pubertijd ‘opgesloten’ zit met alleen andere meiden. Sommige leerlingen waren dan ook begrijpelijkerwijs nogal gefascineerd door hun eigen lichaam, sommige meisjes weer door het lichaam van andere meisjes. Zij werden naar de Markiezin gestuurd. De afspraak was dat de Markiezin de meisjes zou leren zich te gedragen, dat ze zouden leren hun driften te beteugelen zodat ze als eerbare vrouwen door het leven konden. Mij bekroop het idee dat de Markiezin deze meisjes heel andere dingen leerde, maar goed, zo lang de nonnen tevreden waren, waren de meisjes en de Markiezin dat waarschijnlijk ook. Ik kreeg het alleen van de gedachte aan de Markiezin’ s complotten al warm en mijn wangen kleurden roder, hoe langer ik er over na dacht. Gelukkig was de champagne koel.

Na ongeveer een uurtje werd er voorzichtig op de deur geklopt en verscheen de gestalte van een buigende ceremoniemeester in de deuropening. ‘U wilde mij spreken Mevrouw?’ Ik stond op en liep met het glas in mijn hand op de man af. ‘Ik wil dat u mij de weg wijst’, zei ik, terwijl ik het sleuteltje onder zijn blik van tussen mijn iets klamme borsten pulkte en het aan hem overhandigde. ‘Natuurlijk Mevrouw, als u mij maar wilt volgen?’. De man ging me voor en leidde me naar de ingang, alwaar hij mij mijn sjaal omhing en me voorging naar de auto, de deur opende en mij verzocht in te stappen. Andere auto’s verlieten de poort, het feest was ten einde en de gasten keerden terug naar hun villa’s/ Nadat hijzelf voorin had plaatsgenomen, vertrok de auto, reed de poort uit en begon over de weg langs de muren van de vesting te rijden. In de verte zag ik de lichtjes van enkele andere auto’s. Na ongeveer 10 minuutjes rijden waren we aan de achterkant van de vesting aangekomen en reden door de poort naar de kapel, alwaar reeds eenzelfde rode loper was uitgerold als eerder die avond bij de hoofdingang. De ceremoniemeester opende de deur voor mij, wees naar de ingang van de kapel en overhandigde mij wederom het gouden sleuteltje. Nieuwsgierig en gespannen volgde ik enkele van de andere gasten naar binnen toe…

Met fluwelen koorden was een pad afgezet naar een deuropening waarachter zich een donkere doorgang bevond en waarin ik al enkele van de andere gasten gejaagd zag verdwijnen. Ik begaf me in de donkere doorgang en bemerkte er een trap die afdaalde in de crypte van de kapel. Met bonzend hart daalde ik naar beneden af, het licht tegemoet. Beneden aangekomen bevond ik mij in een lange, brede en hoge gang met aan weerszijden vele houten deuren. De gang en het gewelf er boven waren opgebouwd uit grote grijze natuurstenen zo groot als schoenendozen. Er hing een zoete wierookgeur in de gang, om de middeleeuwse kelderlucht te verdrijven waarschijnlijk. De gang leek een grote cirkel te beschrijven, en werd verlicht door grote fakkels die een flakkerend hun gele licht verspreidden. Een lakei wachtte mij op, maar dit was een andere lakei. Het was een goedgebouwde, gespierde inheemse jongeman, met kroesharen een melkchocolade bruine huid en ontbloot bovenlichaam boven een paar slanke en in een strakke witte kniebroek gehulde benen. In zijn tepels bevonden zich twee gouden ringen. Hij strekte met neergeslagen ogen en gebogen hoofd zijn hand uit en evenals mijn voorgangers plaatste ik het sleuteltje er in. De jongeman keek naar het sleuteltje, knikte en maakte een gebaar dat mij uitnodigde hem te volgen. Hij opende een van de deuren aan de langs buitenwand van de cirkelvormige gang, gaf mij het sleuteltje weer terug en gebaarde me naar binnen te gaan. Terwijl achter mij de deur werd gesloten keek ik de gewelfde kamer rond waar ik naar toe was geleid. Ik kon maar moeilijk zien, maar besefte me dat de kamer groot was en heel luxueus ingericht afgaande op de gouden schittering die van iedere hoek op mij af straalde. Als door toverspreuk gingen de lichten in de kamer iets feller branden waardoor ik de gestalte op het bed, ver recht tegenover mij ontwaarde. Geknield op het grote barokke hemelbed zat ze daar, Mimi, mijn eigen lieve huishoudstertje en concubine! Met een grote Aziatische glimlach begroette ze mijn verbazing en boog haar hoofd, ‘Mistress?’, zei ze. Ik liep verbaasd op haar toe en zag het goud op haar lichaam fonkelen. Kon haar verschijning mij normaliter al intens opwinden, zeker als ze al haar sensuele charmes aanwendde, zo getooid, en in de houding waarin ik haar aantrof raakte ik onmiddellijk gebiologeerd door haar aanwezigheid, en niet alleen dat. Ze droeg een gouden halsband bestaande uit twee vingerdikke schakels, die met een fikse ketting aan de stenen muur achter haar was bevestigd en met een, tussen haar sleutelbenen rustend, klein slotje gesloten was. Verder droeg ze een brede gouden heupgordel die met glinsterende edelstenen en graveringen was afgezet. Het geheel rustte laag op haar slanke heupen. In het midden van haar buik, onder haar navel, was de gordel het breedst en het meest uitbundig versierd en wees de onderzijde ervan in een punt naar het centrum van haar o zo verleidelijke vrouwelijkheid. Daar ook was een ergonomisch gevormde, gouden schakel tussen haar benen door, over haar zorgvuldig geschoren geslacht, geslagen. Mijn huishoudstertje droeg een kuisheidsgordel! De kuisheidsschakel tussen haar dijen was voorzien van een kleine opening waardoor de piercing boven haar klitje naar buiten bungelde. Haar piercing was met een kettinkje en een slotje bevestigd aan het voeteneinde van het grote bed; ze was derhalve kansloos gevangen. Verlangend, trots, en enthousiast keek ze me aan. Haar mooie lach, met de witte tanden, de kleur van haar lippen. haar kleine Polynesische uiterlijk, met de bescheiden, glimmende harde borstjes met de roze-bruine tepels, het stevige vlees van haar ronde dijen en billen, de lange zwarte haren en de donkere ogen. Dat platte neusje, hmmmm. Ik streek door haar haren en ze vlijde zich zonder overeind te komen tegen mij aan, haar armen om mijn middel. Mijn verwondering groeide en groeide terwijl ik ook voor haar aanwezigheid en uitdossing weer een verklaring zocht terwijl al mijn recente ontdekkingen mij nog altijd niet ophoudend prikkelden; ik hoefde alleen maar een seconde terug te denken aan mijn ontmoeting met de Markiezin, en…

‘Please?’ ‘Help you? ‘ zei het meisje en keek onderdanig naar me op. ‘Please, Mistress’, zei ze nogmaals, daarbij haar halsband aanrakend. Ik schrok wakker uit mijn gedroom en zonder er bij na te denken bevrijdde ik haar door het slot van haar halssluiting te ontsluiten met behulp van het gouden sleuteltje. Daarna verwijderde ik het slotje van haar piercing terwijl ze met een angstige uitdrukking op haar lip beet, tevergeefs, want ik was voorzichtig en teder en zorgde er voor dat ik haar geen pijn deed.Het meisje sprong van het bed en greep mijn hand ‘Come, come, please!’, sprak ze, terwijl ze me naar een deur midden in de kamer trok. Achter de deur ging een groten marmeren badkamer schuil, en Mimi probeerde me duidelijk te maken dat verwacht werd dat ik plaats nam in een reeds met stomend water gevulde ronde, marmeren badkuip. Het ding was groot genoeg voor 5 personen en verzonken aan het einde van drie neergaande marmeren treden. Ze hielp me uit mijn jurk en giechelde hierbij zoals ze wel vaker deed, waarschijnlijk omdat ik er niets onder droeg, Ik zag dat ze zich inhield, haar eigen hunkering verbeet en zich concentreerde op haar rol als dienster. Ze hielp me in het bad af te dalen. Toen ik mij eenmaal had ondergedompeld in het hete water, verontschuldigde Mimi zich met een buiginkje, verdween naar de grote kamer en keerde in een ogenblik terug met een lederen riempje in haar hand. Mijn ogen vielen open, aan de andere zijde van het riempje bevond zich een identieke halsband, gesloten om de hals van het meisje dat mij een uur daarvoor in de bibliotheek van champagne had voorzien. Ook zij was op een kuisheidsgordel na naakt. Een kettinkje verbond haar piercing met haar halsband. En haar lichaam…. Ze was even groot als Mimi, had een iets slanker figuur, maar ferme, volle, veel grotere maar even jonge borsten, die nog niets van hun jeugd verloren hadden, heftig, kort schokten en trilden als ze liep. De striempjes van haar lingerie waren op haar lichaam nog zichtbaar, in tegenstelling tot bij Mimi. ‘She named Eve, you like?’ ‘Mistress?‘, ‘You like Eve?’ zei Mimi. ‘Oh, yeeees.., I like…’, stamelde ik, waarna de vochtige lippen van mijn mond iets geopend bleven. Mijn ogen dwaalden over haar lichaam, haar gezicht. Ik besloot mijn blik op die van haar te vestigen, haar uit te dagen waarop ze onmiddellijk haar ogen liet zakken. Mimi lachte goedkeurend en kirde. Ik bekeek haar borsten en voelde de honger in mij opwellen, haar buik, haar gordel. De gordel met het slot, als op de halsband, het slot, waarvan ik, tot mijn eigen verbazing de sleutel nog altijd krampachtig in mijn hand klemde. Ik strekte mijn hand uit en gaf Mimi het sleuteltje, het was de enige aanwijzing die ze nodig had. Terwijl het warme water zijn uitwerking niet miste en een loomheid zich door mijn door champagne benevelde lichaam voelde verspreiden knielde Mimi tegenover Eve en ontsloot het slot, de gordel. Met geoefende handelingen verwijderde ze de gouden gordel en onthulde zo tergend traag Eve’s verlokkende, strakke donkerbruine, glad geschoren geslacht onderaan de lokkende welvingen van haar platte buik. Eve kon een korte reflexmatige zucht niet onderdrukken toen Mimi de gouden schakel uiteindelijke van tussen haar benen weg trok, daarbij drukkend op haar piercing om te voorkomen dat deze aan de gordel zou blijven haken. Haar naaktheid in mijn bijzijn wekte ogenschijnlijk enige gene op. Met een enkele tik tegen Eve’s billen beval Mimi haar zich aan de rand van het bad op te stellen en zich aan mij te tonen. Ik dacht dat ik droomde. Ik kon mijn ogen niet van haar geslacht afhouden. Haar ringetje ging nog half verscholen tussen haar knijpende schaamlippen. De kale ietwat dikke lippen sloten zich strak geplooid tegen elkaar en er was derhalve van haar binnenste lipjes niets te zien. Voordat ik kon reageren stapte Eve het bad in, greep in een beweging een kruikje van de rand en knielde naast mij. ‘Massage please?’ ‘Please Mistress?’ Met mijn blik strak op haar harde borsten gericht antwoordde ik haar zachtjes ‘Please’. Terwijl ze de olie over mijn bovenlichaam uitgoot verplaatste ik mijn blik naar haar ogen. Met concentratie wreef ze de geurige olie in mijn huid en masseerde daarbij schijnbaar schaamteloos mijn reeds schreeuwende borsten. Alvorens mijn ogen dichtvielen zag ik nog net hoe Mimi zich van haar eigen gordeltje ontdeed, het bad betrad en bemerkte hoe ze mijn rechtervoet uit het water tilde en deze zorgvuldig begon te masseren. Nadat ik met gesloten ogen en af en toe een steelse blik naar de engelachtige donkere lichamen om mij heen, de massage van mijn borsten, handen, voeten lichaam en gezicht had mogen genieten, werd ik volledig ingezeept en gewassen. Even ontstond er een seconde van vijandigheid tussen de dames toen Mimi haar anciënniteit liet gelden op het moment dat Eve mij tussen mijn benen wilde wassen. Ik liet me er niet door storen, behalve toen Mimi poogde haar aandacht voor mijn geslacht verder dan de hygiëne te laten gaan. Ik greep zacht maar vastberaden haar pols en duwde haar weg. Terwijl ik verder werd ingezeept streek ik sloom het aanwezige badschuim uit over de wulps afgetrainde lichamen van mijn dienstertjes. Ik prikkelde hun billen, dijen, buiken, borsten en tepels maar gaf ze verder geen signalen die hun toestonden zich te laten gaan. Toen ik het genoeg vond maakte ik hen dat duidelijk. Ik werd afgespoeld, waarna de meisjes ook zichzelf afspoelden, en ik ze verraste door Mimi aan te kijken, naar Eve te wijzen en te zeggen ‘Please, Mimi, please her’. Mimi’s ogen werden groot, maar iets zij me dat dit niets met verontwaardiging te maken had. Nogmaals, ‘Please her Mimi’. ‘Yes Mistress’, zei ze met een fanatieke knik van haar hoofd. Eve kon een lachje niet onderdrukken toen Mimi haar met een glimmend gezicht aankeek. Eve zette haar handen op de rand van het bad en drukte zich er zo ver uit omhoog dat ze haar billen op de rand kon plaatsen, mij daarbij ietwat onzeker aankijkend. Druppels gleden traag van haar glimmend bruine lichaam. Haar borsten stonden fier recht vooruit en verhardden zich zichtbaar. Mimi spreidde Eve’ s knieën wijd uiteen en boog zich voorover… al snel sloten Eve’ s ogen zich traag terwijl haar ogen wegdraaiden in hun kassen. Onder invloed van Mimi’s mierzoete tong bewoog haar buik al snel op en neer en begon Eve ongecontroleerd, hijgend, korte, hoge kreetjes te slaken, met haar billen over de rand van het bad tegen Mimi’s gezicht aan te rijden. Terwijl Mimi met gesloten ogen Eve’ s rode vlees heftig en snel likte, wreef ze het sop uit het bad traag en sensueel over Eve’s gespannen dijen uit. Eve vond haar ritme en verloor zichzelf in een minutenlange rit op Mimi’s hete tongetje. Terwijl Eve tegenover mij zat op de rand van het bad had ik een ongehinderd uitzicht op Mimi’s lonkende bilpartij en alles dat er tussen verborgen was, alhoewel, verborgen. Mimi’s opwinding was overduidelijk. Dik, glad helder vocht verliet in druppeltjes haar verhitte lichaam, druppelde langs het ringetje boven haar klit in het badwater en ik kon duidelijk het kwetsbare rood van haar binnenste schaamlippen en schede zien. Ik had Mimi die week al wel onomwonden duidelijk gemaakt dat ze diende te doen wat ik zei, wanneer ik het zei en hoe, niets meer en niets minder. Ze was minstens zo verzot op haar eigen genot als dat van een ander en had ik haar de kans gelaten dan had ze zich al lang en breed succesvol aan zichzelf vergrepen. En dat wilde ik nu niet. Ik wilde haar.., hen bekijken en hun opwinding de mijne maken. Traag gleden mijn vingers tussen mijn geoliede en ingesopte schaamlippen door. ‘Hmmmmmm’, ik maakte me al snel hun tempo eigen en concentreerde me afwisselend op de manifestaties van Eve’s lust, haar van extase vertrokken gezicht, haar harde tepels en Mimi’s vurige achterwerk, haar hunkerende kale kut. Eve kwam, ingehouden, hoog kreunend en kermend, zoekend naar steun op de gladde rand van het bad, maar Mimi zou doorgaan tot ik haar liet stoppen. Hier had ik op gewacht, de show van Eve’ s climax gebruikte ik als voedingsbodem voor mijn eigen hoogtepunt. ‘Mmmmmmmh’ ik zoog de lucht met kracht tussen mijn tanden door en voelde mijn warme vocht verdwijnen in het bad. Met mijn tenen raakte ik Mimi’s geslacht en maakte haar duidelijk dat ze moest ophouden. Al voordat ze goed en wel kon reageren klonk de lage allesdoordringende toon van een grote gong door het hele gebouw. Mimi en Eve keken verschrikt op en wisselden snel enkele onbegrijpelijke woorden in hun eigen taal. Eve verliet met zwabberende benen onhandig de badkamer terwijl Mimi mij duidelijk maakte dat ik het bad moest verlaten. Een beetje ruw wakker geschud stond ik op de marmeren vloer terwijl Mimi mij afdroogde met een enorme, bordeaux rode fluwelen handdoek. Eve kwam terug, afgedroogd met een zwart stukje stof in haar handen, hetgeen ze aan Mimi voorhield. Mimi nam het van haar over, schudde het uit en opende een opening in de stof die ze mij op haar beurt laag bij de grond voor hield. Ik boog mijn hoofd en ze bewoog het doek naar mijn voet. Ik stapte in en ze trok een ragfijne zwarte kous rond mijn been omhoog. Nogmaals herhaalde ze deze handeling en voor ik het wist was ik gehuld in een ragfijne superstrakke halfdoorzichtige bodysuit die niets aan de verbeelding overliet en tussen mijn borsten gehuld was met een kleine geborduurde dubbelkoppige adelaar. In mijn kruis bevonden zich twee plooien die mijn geslacht volledig ontbloot lieten. Mimi friemelde er iets mee zodat zij mijn geslacht precies overlapten. Vervolgens werd mij een brede met juwelen bezette gouden gordel omgehangen, wederom met het wapen van de markiezin getooid. Daarna bevestigde ze een zwarte halfdoorzichtige sluier losjes voor mijn neus en mond. Ze nam me bij de hand en posteerde me tegenover een reusachtige spiegel in het slaapvertrek, ‘Good?, Mistress?’ Eve knielde bij mijn voeten met twee hooggehakte, minuscule schoentjes. Ik stapte er in, zocht mijn evenwicht en bekeek mezelf. Mimi bleef me verwachtingsvol aankijken terwijl ik mijzelf al draaiend bekeek in de spiegel, ‘Good? Mistress? Good?’ Nog altijd een beetje uit het veld geslagen door alle gebeurtenissen en opwinding en met hervonden narcisme legde ik mijn hand op haar heupen, zonder mijn blik van mijn eigen weerspiegeling te nemen en antwoordde ‘VERY Good, Mimi doll!’…, you are my little doll, from now on’. Ze reikte mij mijn maskertje aan. Achter mij klonk een benepen vragend ‘Mimi’. Eve had haar gordel al omgewikkeld en bood Mimi met haar vrije hand haar eigen gordel aan. Voorzichtig stapte zij er in toe Mimi het geknield voor hield. Nadat ze weer kuis was ingesloten, hielp ze Mimi met het aantrekken van haar gordel en bevestigden ze bij elkaar de halsband. Nu was ook die van Mimi aan een lederen riempje bevestigd, ze bood me de beide uiteinden aan en bevestigde het gouden sleuteltje aan de gordel om mijn middel. Als twee slavinnetjes hield ik ze nu in de hand, en met hun handen achter hun gerechte rug over elkaar geslagen stonden ze daar ietwat opgelucht te wachten. Nogmaals klonk toen de gong….

Het geluid van de gong verklaarde hun opluchting, zij hadden orders om gereed te zijn voor iets en dat was ze, ondanks het door mij opgelegde intermezzo, gelukt. Mimi wees naar de deur van de kamer, gesticuleerde en probeerde te verduidelijken dat we de kamer moesten verlaten. Een beetje twijfelend opende ik de deur en stapte naar buiten, mijn meisjes gedwee aan hun halsbanden volgend. De gang was leeg, ook al hoorde ik de andere gasten links en rechts van mij. Mimi gebaarde naar de deur recht tegenover mij, het was de bedoeling dat we de gang zouden oversteken en ik opende de deur. Van wat ik toen zag viel mijn mond open. Ik stond aan de rand van een enorm rond gewelf, op een dikke zachte ondergrond die aanvoelde als een zeer comfortabel matras. Rond de gehele buitenmuur van het centrale gewelf, een ronde ruimte met een doorsnede van wel veertig meter bevonden zich zestien deuren die uitkwamen op een gigantische gestoffeerde cirkel van geborduurde roden matrassen, die samen een enorm ringvormig matras vormden dat vanaf de muur een meter of vijf naar voren door liep. Binnen de cirkel was een ‘slotgracht’ gevuld met heet mierzoet geurend badwater: een gigantisch rond bad, met in het midden de laatste cirkel, een rond podium. Aan de buitenzijde van het podium was een ring met wel twintig staande dildo’s opgesteld die allen bevestigd waren op wat er uitzag als een soort zwart lederen zadel dat op zijn beurt weer bevestigd was op een cilindrisch kussen. De buitenste cirkel, waar ik mij nu bevond, was verdeeld in compartimenten met een smeedijzeren hek een aantal meters aan weerszijden van iedere deur die toegang tot de ruimte bood. Wij stonden in onze eigen ‘loge’, en Mimi sloot de deur achter ons. ‘Sit Mistress, please? Mistress?’, Mimi verzocht me te gaan zitten met mijn rug tegen een grote stapel zachte kussens en knielde zich alvast, gebaarde Eve om hetzelfde te doen, en fatsoeneerde de kussen tegen de muur zodat er een reusachtig ligbed voor mij ontstond. Recht tegenover mij bevond zich een grote televisie waarop beelden van het centrale podium werden getoond. De gehele ruimte werd verlicht door olielampen die een warme, gelige gloed wierpen op de andere gasten die langzaamaan binnen druppelden. In het centrum bevond zich aan het gewelf een enorme kristallen luchter. Alle gasten hadden hun best gedaan zich zo mooi mogelijk te maken. Kostbare lingerie, juwelen, zijden kousen, korsetten; anderen waren op hun maskertjes na simpelweg naakt en ze waren de mooiste verzameling mensen die ik ooit had gezien. De clown was er, de raaf en alles bij elkaar denk ik dat er zich ongeveer honderd opgewonden mannen en vrouwen rondom mij schaarden. Rechts van onze loge namen twee mooie jonge blonde dames plaats en aan de andere kant werd een man binnen gebracht door maar liefst vier dienstertjes. Mimi bedelde om haar leibandje en ik gaf het haar toen ze me duidelijk maakte dat ze zichzelf aan een ring in het midden van ‘onze’ vloer wilde bevestigen. Ook Eve werd hier verankerd. Mimi gaf mij een afstandsbediening met drie knoppen en wees op een plek naast mij in de grond. Daarna wees ze een-voor-een op de knoppen en sprak ‘Drink, drug, toys’, nogmaals wees ze ze een-voor-een aan ‘Drink, Drug, Toys!’. Ik drukte op de bovenste knop en er verrees een minibar uit het matras. Mimi knikte goedkeurend bij het zien van mijn lach en boog zich naar de bar toe ‘Champagne? Mistress?’, ‘Yes Mimi-doll, Champagne’. De andere knoppen probeerde ik nieuwsgierig zelfstandig uit. Drugs betekende inderdaad drugs, een minibar met cocaïne verrees, ongetwijfeld om datgene waarvoor deze kerker ontworpen was, zo lang mogelijk te kunnen laten duren, ook al was men eigenlijk al uitgeput. LSD, om het genot te manipuleren en de controle volledig uit handen te kunnen geven. Hasjiesj voor een impuls van schaamteloosheid en het karakteristieke zwoele roes. Last but not least, poppers, voor de kortdurende maar o zo heftige climax der climaxen. Ik kon niet wachten terwijl de drug-bar verzonk en de toy-bar zich verhief. Een twee meter hoge gietijzeren toren verhief zich, een raamwerk volgehangen met allerhande erotische hulpmiddelen. Dildo’s, vibrators, dubbele dildo’s, voorbinddildo’s, veel, heel veel klemmetjes, zweepjes, rietjes, pluggen, kleine stekkerdoosjes met draaiknoppen, maskers, gag’ s, in geuren, kleuren en alle maten die maar denkbaar waren. De toren zelf was voorzien van ringen en riempjes en zo beschikte ieder compartiment in de ‘cirkel de zonden’ die ik zojuist was binnen gegaan over zijn eigen bondage-rek. Alle drie de ‘voorraadkasten’ waren aan de bovenzijde voorzien van een kussen, zodat ze de zachte ondergrond niet verstoorden als ze eenmaal verzonken waren. Er heerste een afwachtende sfeer in de ruimte, de andere gasten hadden duidelijk al eerder ervaren dat er iets stond te gebeuren. Men dronk en hield zich in, voorlopig. Een enkele man liet zich bedienen door zijn vrouw of zijn dienstmaagd, daarbij middels strenge controle zeker makend dat zijn kostbare maar beperkte zaadbagage nog even bewaard zou worden. Een enkele vrouw kon zich niet zo bedwingen en kwam, eerst ietwat terughoudend, maar al ras gewillig en met overgave klaar, hetgeen een pervers spottend applausje aan de zaal ontlokte. Blozend, bevredigd en zwetend nam ze haar hulde grinnikend in ontvangst en droeg haar steentje bij aan de aldoor oplopende spanning in de zaal. Ik dronk mijn glas in een teug leeg en gebaarde Mimi mij nogmaals bij te schenken. Eve besloot om naar mijn gunsten te dingen en begon mijn lichaam ontspannen te strelen. Mimi en Eve vlijden zich nu naast mij op de kussens en streelden beiden ontspannen mijn gespannen lichaam terwijl ik genoot van hun lichamen, hun liefkozingen en de champagne en me voorbereidde op hetgeen komen ging. Terwijl Eve mijn borsten streelde zag ik haar ogen afdwalen naar de blondines in de loge naast ons. Ze waren overduidelijk verliefd en heel erg mooi, maar hadden tot nu toe alleen oog voor elkaars jonge naakte lichamen. Het licht van de kroonluchter werd plots iets gedimd. Recht tegenover ons in de grote zaal was een extra luxueuze loge waar nu ook de deur opende. Wel twintig naakte, inheemse meisjes kwamen door de deur, liepen in een rij door de loge en via een loopplank over de slotgracht, het podium op alwaar ze zich in een cirkel opstelden binnenin de dildo-cirkel, met hun gezicht naar binnen draaiden en zich op de grond wierpen. Zo etaleerden ze allen vrijpostig hun geslacht en de gasten, waaronder ik zelf, kropen zo dicht mogelijk tegen de slotgracht aan om van het uitzicht te genieten. Om mij heen werd driftig cocaïne gesnoven, de show leek waarlijk te gaan beginnen! Muziek zwelde aan terwijl een lange donkere gestalte in de deur tegenover ons verscheen. Daar verscheen de Markiezin, in dezelfde rode jurk die ze die avond gedragen had. Ze betrad de ruimte met een paardenharen zweepje in de hand en liep in een keer door haar prive-loge naar het podium, alwaar ze zich een keer snel om haar as draaide om haar dienaressen te inspecteren met haar harde groene ogen. Applaus steeg op. Een van de dienstertjes stond op en ging achter de Markiezin staan, hielp haar de rits van haar jurk los te maken en spoedde weg met de jurk in haar handen. De Markiezin was gehuld in een body-suit eender als dat van mijzelf en plaagde de geknielde meisjes om haar heen, die nog altijd met hun voorhoofd op de grond rustten. Het meisje dat de jurk had weggebracht rende de zaal weer in om haar plaats op de grond weer in te nemen met een strak, zenuwachtige blik in het gezicht, en op de maat van haar passen stuiterende borstjes. Terwijl ze knielde hief de Markiezin haar hand met het zweepje hoog boven haar hoofd, en voordat het voorhoofd van het meisje de grond raakte liet zij het zweepje in haar bilspleet neerdalen. Ik zag hoe het meisje haar pijn verbeet, haar gezicht een grimas, haar onderlichaam zachtjes bewegend, door de Markiezin vol tussen de billen en dijen geraakt, alles wat gevoelig was zou nu ongetwijfeld rood en gezwollen zijn, ‘hmmmmm’. De Markiezin draaide wat rondjes en aaide haar dienstertjes met haar zweepje. ‘Numero UN!’, sprak ze hardop. ‘Introducé la Novice!’ Het podium opende zich in het midden, en licht overspoelde het gewelf vanuit een ruimte onder het podium. Plots verscheen uit de diepte het hoofd van een gemaskerd meisje; haar mond gesnoerd middels een glimmende rode bal die met riempjes achterlangs haar hoofd was bevestigd. Het verhief zich hoger en hoger en ze bleek naakt te zijn vastgebonden op een aangepaste gynaecologenstoel, wijdbeens, naakt en horizontaal lag ze daar hulpeloos en angstig, haar hoofd van links naar rechts bewegend, haar handen boven haar hoofd gebonden. Weer klonk er applaus vanuit de zaal, en ook Mimi en Eve konden zich niet inhouden, giechelden en klapten opgewonden mee. ‘She Rose, she very bad girl!’, fluisterde Mimi me toe. Het meisje rilde inmiddels van angst; alle geluiden om haar heen, de houding waarin ze was gefixeerd deden haar vrezen voor het allerergste. Ze had bijna geen oppervlakte om haar lichaam op te laten rusten, haar billen hingen vrij van de rand van de stoel, de zitting was vergaand ingekort. De Markiezin begon haar naakte lichaam met het zweepje te aaien. Het meisje sidderde, spande haar lichaam bij het begin van de aanraking en slaakte een gesmoorde kreet om genade, waarvoor ze een daverend applaus kreeg die haar van angst deed verstarren. Tranen liepen langs haar wangen en de Markiezin maande het publiek met een handbeweging tot stilte. Nu draaide ze het zweepje met de lange haren speels tussen de dijen van het meisje. Het meisje snikte nog wat en kronkelde ongemakkelijk van schaamte. Al snel werd ze geconfronteerd met haar eigen ogenschijnlijk verderfelijke karakter. Ook al wist ze zich gadegeslagen door velen in een houding die ze normaliter als uiterst beschamend zou ervaren, toch begon het gekriebel tussen haar benen haar ook van binnen te beroeren. Duidelijk was nu te zien dat ze trachtte een draaiende beweging te maken met haar heupen en een glinstering werd waarneembaar rondom haar geslacht. Juist op het moment dat ze ook vocaal haar verlangens begon duidelijk te maken stopte de Markiezin haar liefkozingen en verlegde haar aandacht naar de borsten van het meisje. Haar getinte tepelhoven waren groot, met een doorsnede zo lang als mijn pink, haar tepels zelf klein, maar ze verhardden zich rap onder de aanraking van het prikkelende paardenhaar. Met een zwierend gebaar reikte de Markiezin naar een schaal die was bevestigd onder de stoel en toonde het publiek een klemmetje. Ze drukte het klemmetje open en het geopende krokodillenbekje ontlokte een brullend gejoel aan het publiek. Het meisje reageerde niet meer op het publiek, was te ver in zichzelf gekeerd, hetgeen spoedig zou veranderen. De Markiezin drukte het geopende klemmetje hard op het tepelhof van de rechterborst van het meisje en liet los… Het klemmetje greep vasthoudend en bijtend in het tere vlees terwijl het meisje verstarde in haar stoel en haar billen loskwamen van de zitting. Verrast door de scherpe pijn duurde het even, een enkele lange benauwde ademteug door haar neus, voordat het meisje luid kreunend, gehinderd door de gag in haar mond, kennis gaf van haar ‘ongemak’. Terwijl de Markiezin nu met de vingers van haar ene hand ‘spelend’ keer op keer tegen het klemmetje tikte, wreef ze met haar andere, vlakke, hand tussen de gespreide benen van haar novice. Ook rondom dit tafereel werden nu steeds meer grenzen verlegd, meer en meer stelletjes, trio’s en groepen lieten zich gaan, gaven zich zonder remmingen over aan de drank de drug’s en de sex, dit alles zonder enige gene. Gekreun van genot en zoete pijn vulde de ruimte, sommigen poogden zich aan elkaar over te geven aan weerszijden van een van de gietijzeren scheidingwanden. Mimi opende de drugs-bar en nam er een kommetje cocaïne uit. Naast mij geknield bereidde ze haar plannetje voor en gedreven door nieuwsgierigheid liet ik haar begaan. ‘Special one-touch massage for you, Mistress?’ ‘This better be good Mimi, I will have your ass if it is not…’, antwoordde ik, en genoot van de plotselinge ongerustheid in haar ogen. Ze had het initiatief genomen zonder mijn toestemming en mijn opmerking was al een straf op zichzelf. Met grote inspanning hield ze haar gezicht in de plooi, op haar ogen na en ging met de grootste eerbied en vol berouw verder met de uitvoering van haar plannetje. Ze knielde naast me en boog een aantal keren diep naar de grond, waarna ze de doorzichtige plooien van mijn bodysuit -die mijn geslacht bedekten- van elkaar verwijderde. Ze stak haar middelvinger diep in haar mond en haalde hem er glinsterend weer uit, doopte hem in de cocaïne en wreef met haar andere hand over mijn geslacht. Ik opende mijn benen ietwat voor haar terwijl ik toekeek hoe het meisje in de cirkel werd voorzien van een tweede klemmetje. Beide borsten waren nu voorzien van een klemmetje, en beide tepels werden er met een enkele sierlijke draai door vervormd, de klemmetjes bungelend langs haar van inspanning trillende lichaam. Met een enkele blik maande de Markiezin de twintig meisjes om haar heen aan om ‘hun plaats in te nemen’. De een wat eenvoudiger dan de ander, maar door de bank genomen met het nodige ongemak, namen de meisjes plaats op de dildo’s die het podium omringden.

Gekreun uit twintig kelen werd zo toegevoegd aan de klanken van lust die door het gewelf galmden terwijl de novice haar initiatie onderging, het publiek en nu ook de dienstertjes aan hun genot toe (moesten) geven. Als op commando van de Markiezin begonnen de dildo’s te trillen en te draaien evenals hun berijdsters. Terwijl de meisjes naar evenwicht zochten gedurende de momenten dat ze de priemende dildo’s in hun geslacht opnamen, zocht de novice het evenwicht tussen de pijn, de schaamte en het genot. De Markiezin streelde haar geslacht nog altijd met vlakke hand zoals ook Mimi doorging met het strelen van mijn vrucht. Eve had zich achter mij gepositioneerd en streelde, kneedde, mijn borsten terwijl ze naar de vrijende blondines gluurde. Plots beroerde Mimi eventjes mijn klit, spreidde mijn schaamlippeen en drukte de met cocaïne besneeuwde middelvinger van haar andere hand bij mij naar binnen. ‘Mmmmm’, even spande mijn lichaam zich onvrijwillig, maar met overgave. Mimi’s vinger was opdringerig maar van harte welkom. Een siddering verplaatste zich door mijn lichaam tezamen met het heerlijke gevoel om ‘daar’ gevuld te worden. Eventjes bewoog Mimi haar vinger kronkelend heen en weer om hem daarna vrijwel ontdaan van het witte poeder weer naar buiten te halen. Daarop sloot ze de plooien van mijn body-suit weer over mijn geslacht en gebood Eve te stoppen met haar liefkozingen. Een warme gloed kondigde zich aan in mijn kut en nam al ras ongewoon intense dimensies aan, tezamen met een schier onbedwingbare dwang om mijzelf aan te raken; dit was dus Mimi’s one-touch massage! ‘Oww.., Mimi-doll, you are such a bad girl.., and yet you are so good to me!’ Onopvallend maar gedreven kneep ik mijn bekkenbodem en andere spieren ritmisch samen en bemerkte dat mijn kut ongewoon gevoelig was geworden. En nog nam het alleen maar toe! Ik sloot mijn benen en drukte mijn dijen stevig tegen elkaar aan in een poging mijn zelfbeheersing te herwinnen hetgeen me maar deels lukte, en dan nog alleen omdat mijn aandacht wederom naar het podium werd getrokken. De Markiezin bevestigde kleine magnetische gewichtjes aan de klemmetjes, waardoor de nu -reeds als gevolg van haar behandeling donkergekleurde- tepels van het meisje nog meer onder spanning kwamen te staan. Haar gezicht vertoonde beurtelings de gevoelens die elkaar in haar lichaam bevochten: pijn en lust. De wijze waarop de Markiezin geroutineerd haar klit vingerde en haar schaamlippen en anus masseerde waren al lang genoeg om haar schreeuwend klaar te laten komen, maar de pijn in haar tepels verhinderde dit nog. Indien de pijn weggenomen zou worden, zou ze plots geconfronteerd worden met een opwinding die zonder pijn nooit zo hoog op had kunnen lopen, al lang via een intens orgasme tot ontlading gekomen zou zijn. Die opwinding zou het meisje in de greep van een alles verterend hoogtepunt drijven dat haar langer en intenser zou bezitten dan ze ooit had ervaren of voor mogelijk gehouden. Ik stelde me voor hoe het zou zijn om daar te liggen, machteloos, gevangen, het mikpunt van de drang om te bezitten die de Markiezin zo overduidelijk uitstraalde, en weer voelde ik mijn om aandacht schreeuwend geslacht. De Markiezin stopte abrupt met haar liefkozingen en keek me vanaf de andere kant van de ‘slotgracht’ plotseling en indringend aan; mijn adem stokte… Met kloppend hart hield ze mijn blik gevangen voor een moment dat uren duurde en alleen door haar beëindigt kon worden, totdat ze zich wederom wendde tot de schaal met attributen onder de stoel, onder het meisje… Een brede klem met een riempje werd tevoorschijn getoverd en weer klonk het gejoel van de menigte. Het meisje koelde snel af, het gejoel bereikte haar en verdreef uiteindelijk de opwinding. De glans op haar geslacht verdween, ook al bleven haar schaamlippen gezwollen en duidelijk ontsloten. De meisjes rondom haar transpireerden zichtbaar maar werden nog altijd subtiel verwend door de dildo’s waarop ze hadden plaatsgenomen. Draaiend met hun heupen, af en toe een hete, hoge, machteloze kreet slakend, keken ze gespannen, rillend van opwinding, toe. Met haar zweepje zorgde de Markiezin er voor dat ze hun rug recht hielden, hun borstjes naar voren, hun gewicht gecentreerd op de dildo die hen deel was. Geuren, gebeurtenissen, de beelden van de Markiezin en haar slavinnetje, de orgie om mij heen en Mimi’s massage deden me duizelen van opwinding en ik besloot zelf ook maar eens actie te nemen. ‘Mimi!’. ‘Eve!’ ‘Make yourself ready!’ Gestoord in hun opgewonden verlangen om de show op het podium tot het einde gade te slaan, schrokken ze op, en, eenmaal bij hun positieven gekomen begonnen ze, onhandig en gehaast dit keer, bij elkaar de gordel te verwijderen. Ik liet ze aan weerszijden van mijzelf plaats nemen op hun knieën en ellebogen, hun hoofden aan mijn voeten, hun rug ietwat hol, hun billen onder hand bereik. Ik nam eens schoteltje cocaine en begon ze beiden te strelen terwijl ik toekeek hoe de Markiezin haar slachtoffer voorzag van een klem die haar buitenste schaamlip bijna volledig greep, en stevig vastklemde. De Markiezin bevestigde de klittenband riem om de sappige dij van het meisje en bracht het geheel op spanning waardoor haar geslacht deels werd ontbloot. Terwijl ik voelde dat Mimi en Eve hun honingachtige, warme vocht begonnen af te scheiden drukte ik langzaam bij beide een vinger naar binnen, hoorde en voelde ze reageren. Langzaam vingerde ik ze alle twee, terwijl de Markiezin met een tweede klem het naakte, mals geschoren geslacht van het meisje tegenover mij wijd en onverhuld opensperde. Zonder mijn ogen van het tafereel tegenover mij af te wenden wentelde ik mijn middelvingers in het schaaltje met het witte toverpoeder en bracht mijn vingers bij mijn twee slavinnetjes in. Even hield ik mijn vingers stil zodat hun beider schede het poeder volledig op konden nemen, alleen even afgeleid door een van de blondines naast ons die zittend op het gezicht van haar vriendin (zus?) luidruchtig klaar kwam, terwijl ze zelf haar roze tepels heftig tussen haar knijpende vingers rolde. Daarop trok ik mijn natte vingers terug en wentelde ze nogmaals door het kommetje met coke. Ditmaal plaatste ik mijn vingers tussen Mimi en Eve’s harde zoete billen en drukte op hun anus. Mimi kreunde en kromde haar rug nog verder, mijn vinger zakte als vanzelf bij haar naar binnen zoals ik van haar gewend was, begeleid door haar hoog wellustig gesteun. Eve drukte haar billen hard tegen mijn vinger aan en ook al ging het niet zo gretig als bij Mimi, toch nam ook zij in korte tijd mijn vinger in haar anus op om er tevreden ritmisch in te knijpen, ondertussen zacht kreunend. Ik wachtte even af, bewoog mijn vingers een weinig naar buiten en naar binnen, en trok ze toen volledig van het witte poeder ontdaan weer terug. Het kreunen van de meisjes hield aan en werd langzaamaan intenser. Ik zag hoe ze met hun billen knepen, hun spieren aanspanden, en besloot ze voorlopig even in hun sop te laten gaar koken, terwijl ik bij mijzelf een kleine hoeveelheid cocaïne over mijn geslacht uitwreef, nadat ik een tweede ‘dosis’ bij mijzelf had ingebracht. Ik liet ze in de houding zitten, hun billen in de lucht, terwijl de Markiezin een smalle, korte dildo bij het meisje inbracht en in mijn kut een hete woeste zee leek te kolken. Ik raakte mijn klit aan en kwam vrijwel onmiddellijk klaar, het was een mild, zoet orgasme maar het hield schijnbaar oneindig aan en vervulde mijn hele lichaam met een zwoele prikkeling en mijn hoofd met zwoele bevrediging. Het meisje was aan de grens van haar incasseringsvermogen aanbeland. De pijn in haar tepels en buitenste schaamlippen was te veel en hield te lang aan. De Markiezin wist dit ook en het bij het meisje ingebracht staafje zou dit verhelpen. De markiezin schakelde het staafje aan en onmiddellijk schoot er een schok door het lichaam van het meisje. Zo werd haar het genot teruggegeven om haar pijn te verlichten. Nadelig voor het meisje was echter dat de schok ook alle klemmetjes deed bewegen en dus ook de pijn weer opvoerde. Zo was ze niet alleen een gevangene van de Markiezin, maar ook van haar eigen lichaam. Niet in staat om ongeremd het genot dat haar geschonken werd in ontvangst te nemen bleef ze verwikkeld in een onwinbare strijd terwijl de Markiezin de dildo op volle toeren haar werk liet doen. Een tweede dildo werd in het meisje aangebracht, in haar anus nu, klein maar fijn. Het effect was het zelfde, intenser, maar desalniettemin hetzelfde. Haar schokkende, kronkelende lichaam was verwikkeld geraakt in het web van de Markiezin, een web van lust en dominantie, waaruit alleen onvoorwaardelijke onderwerping een uitweg kon betekenen. Zelfs de stoel trilde met haar lichaam mee, zo heftig was haar strijd. Lange draden van haar speeksel hingen aan haar kin, plakten aan haar trillende en geteisterde borsten en lieten dat bal in haar mond glimmen. De Markiezin deed opnieuw een greep van de schaal terwijl ze haar paardenharen zweepje plagend over het trillende, schokkend donker blozende, gebruinde lichaam van het meisje liet zwerven. De tang in de Markiezin’ s hand deed de zaal verstommen. Iedereen kroop dichterbij het podium en hield voor even op met het liefkozen van zichzelf en anderen, een enkeling was al zo ver op weg dat terugkeren niet meer mogelijk was en werd overgelaten aan zijn of haar lot, gedwongen zich aan zichzelf te vergrijpen teneinde het zo lang geanticipeerde genot te ondergaan. Mimi en Eve hielden hun ogen gericht op de televisie, de close-up ‘s, hun billen knijpend, hun dijen zachtjes tegen elkaar drukkend. Op de televisie in onze loge was duidelijk te zien dat de Markiezin de tang over het tere huidplooitje sloot dat het glimmend rode klitje van het meisje bedekte. Drie klikjes markeerden het moment waarop de Markiezin de tang sloot, waarop het meisje nog heftige dan voorheen begon te bewegen. De meisjes rondom het podium werden door hun plots versnellende dildo’s letterlijk en figuurlijk aangespoord om zich te laten gaan, niet volledig, maar een voor een lieten ze heter en heter en ongegeneerder van zich blijken. Een enkele begon de dildo zachtjes te neuken, wiegde zachtjes op en neer met gesloten ogen en geopende mond. Weer toonde de Markiezin spottend iets aan het publiek: een naald. Met een vluchtige handeling doorboorde ze het velletje over Rose’ s kittelaartje, waarop haar lichaam zich voor zover de stoel het toeliet kromde, haar kin op haar borst. Luid geschreeuw was waar te nemen, de glimmende bal in haar mond ten spijt, nu Rose ’s lichaam volledig was onderworpen; de pijn zo nabij haar klit dwong haar zichzelf nog meer pijn te doen doordat de onvermoeibare gewichten en klemmen nu door haar eigen radeloos en van pijn getormenteerde lichaam wild werden bewogen. Met enkele geoefende handelingen verving de Markiezin de naald door een gouden ringetje. En nog onverwachter dan dat verwijderde ze de klemmen van tepels en schaamlippen om het meisje nu aan haar lot over te laten, het lot dat nu alleen bepaald werd door de naijlende pijn zo dicht bij haar klitje en de dildo’s diep in haar schede en anus. Haar tepels en schaamlippen waren nu voorzien van diepe, donkere drukplekken, daar waar de klemmen haar tere, lieflijk opwindende vlees zo genadeloos hadden gebeten. De Markiezin kantelde de stoel naar achteren en verwijderde de bal-gag uit de mond van het meisje, terwijl ze haar met haar hand nog altijd het schreeuwen belette. Ze boog zich voor over en fluister in het oor van het steeds heftiger trillende meisje. Terwijl het meisje nu met haar heupen tegen een onzichtbare minnaar opreed en haar billen sneller en sneller ronddraaide, trok de Markiezin de plooien die haar geslacht bedekten van elkaar en nam plaats op de mond van het meisje. Met uiterste inspanning en toewijding flitste haar glinsterende roze tongetje over de kale kut van de boven haar staande vrouw. De Markiezin was niet onbewogen gebleven en terwijl ze zich overgaf aan haar slavinnetje regelde ze met een afstandbediening de dildo’s die datzelfde slavinnetje naar haar hoogtepunt dreven. Daarop waren ook alle remmingen bij de omringende meisjes verdwenen, hun dildo’s gierden volop en de een na de ander viel ten prooi aan heftige stuipen, begeleid door ongeremde kreten, gekreun, gesteun en gesis. Hun lichamen glommen van het zweet, de zadels waarop zij hun genot bereden glommen van de sappen van hun opgewonden lichamen. Terwijl de Markiezin het gezicht van haar slavinnetje bereed en deze met haar zweepje en elektronica in bedwang hield dreef ze zichzelf tweemaal naar een orgasme voordat ze ook haar meisjes dit gunde. Ze stopte de slagen die ze haar ‘rijdier’ toediende op haar borsten, buik en kutje en schakelde haar dildootjes en die van de omringende meisjes op volle toeren terwijl ze zelf op haar derde orgasme af stevende. Ik trok Mimi in een reflex aan haar haren naar mij toe, naar mijn door verdovende middelen o zo geprikkelde geslacht. Mimi reageerde niet snel genoeg en ik duwde haar omver. Ik moest en zou bediend worden, NU! Instinctief was ik overvallen door de opwinding die werd veroorzaakt door de ‘show’ voor mij, en ik was niet alleen. In een enkele seconde had ik plaats genomen op Mimi ‘s verbijsterde gezicht. Ik bereed haar een volle tien seconden voordat ze het instinct had om haar tong in actie te brengen. Eve drukte ik aan mijn borsten en ze stelde niet teleur. Haar wilde vingers raakten mijn kutje waar Mimi dat niet deed en samen, samen met de Markiezin, haar novice en de meisjes om het podium kwam ik klaar. Ik verloor alle controle toen Mimi haar vinger in mijn anus drong en deze wild rond kronkelde, de geur van tweeëntwintig andere vrouwen die op dat moment hun hoogtepunt bereikten vulde het gewelf, mijn hoofd, hun wellustige gesteun overspoelde mijn gehoor en de opwinding van al die impulsen alleen al was genoeg voor een fantastisch orgasme. Tesamen onderwierpen deze impulsen mij aan een wellust zoals ik die nog nooit beleefde. Geen fantasie bleef mij op dat moment bespaard of onvervuld. Ik bereed Mimi ’s tong en vinger zolang me dit lukte. Eve kneede mijn borsten, sabbelde als een puppy op mijn tepels en vingerde mijn klit met haar vaardige vingers. Weer een orgasme.., en weer! Ik dwong mijn kronkelende tong in haar mond en kuste haar lang en intens. Mijn anus kneep zich zo hard samen dat Mimi met daar niet meer met haar vinger kon neuken. Even wilde mijn lichaam zich verheffen, ik kwam iets los van Mimi’s gezicht. Mijn kutje plaste een vloed van haar sappen uit over Mimi’s verraste gezicht. Ze likte haar lippen af en knipperde met haar ogen, haar gezicht glansde van mijn ‘liefde’. Onmiddelijk daarop bewoog ze haar gezicht naar voren en drukte haar tong weer in mijn kut. Ik nam daarop weer plaats en drukte mijn onderlichaam hard op haar mond. Het zoveelste orgasme verdrong het vorige en drong wederom een aantal heftige stuipen aan mijn lichaam op, hard, lang en schokkend drukte ik mijn trillend, spasmend onderlichaam tegen Mimi ’s gezicht, haar vinger diep in mijn kontje. Ik was gevangen in een zichzelf versterkende spiraal van genot, en viel ten prooi aan een serie van alles dominerende hoogtepunten, zo lang als nooit tevoren. Ik voelde de pijn in mijn uitgeputte spieren, maar weer overwonnen Mimi’s vingers en tong. Eve had haar knijpende vingertoppen en nagels zonder mijn medeweten vervangen door knijpers op mijn tepels. Verbaasd maar onmachtig aanschouwde ik mijn rood gezwollen, harde, reusachtig grote tepels. Ik was de controle volledig kwijt dacht ik nog even. Eve brak daarop een capsule onder mijn neus, net op het moment dat ik een lang en intens door mijn hoogtepunt opgelegd gekreun eindigde en naar adem snakte. Mijn hoofd leek leeg te stromen. Een leeg hoofd, alleen een lichaam, ik bestond niet meer. Er was alleen genot, peilloos diep, peilloos intens duizelend genot, vingers, tongen, tepels, borsten, mijn kutje en mijn klit allemaal samen, wrijvend tegen elkaar, rijdend tegen elkaar…en Mimi’s tong…totdat ik het bewustzijn verloor.

© Merel

Post navigation

Gerelateerde verhalen

Geef een reactie

look at this now www.xnx.world