hot teens tube shemale jizzed by group.

Kolonialisme (2)

Langzaam ontwaakte mijn geest om de realiteit tot zich te laten. Ik zag licht, veel licht, als sterren verspreide goudgele lichtjes, ik hoorde een stem.., stemmen.., rumoer.., gejoel. Als bij toverslag veranderden de sterretjes boven mij in het aureool van de kroonluchter. Mijn ogen sperden zich wijdopen. Ik wilde gaan zitten maar iets belette mij.., mijn armen, mijn benen, werkten niet. Ik richtte mijn hoofd op en besefte mij dat ik mij in het midden van de ruimte bevond, daar waar de novice mij was voorgegaan. Ik besefte me dat ik gebonden was in dezelfde beschamende houding als zij. Mijn hoofd voelde leeg, maar de druk achter mijn ogen was tegelijkertijd groot. De kamer draaide nog enigzins en alles was troebel. Plots was het besef van mijn situatie volledig, en angstig voor wat komen ging slaakte ik een gil: ‘NEE!', die werd beantwoord door gejuich uit de zaal en waarop mij onmiddellijk de mond gesnoerd werd door de Markiezin zelf. Terwijl ik stribbelde en schreeuwde moedigde de menigte haar aan. Ze glimlachte tegen me en fluisterde in mijn oor: ‘Vanaf nu zul je de mijne zijn lieve, dat is toch wat je wilt?' ‘Wees niet bang, je zult genieten als nooit tevoren, en wees nu stil meisje'. De Markiezin was naakt, volledig, poedelnaakt en ik gluurde naar haar borsten. Groot, stevig en met volmaakte, prominente zachtroze tepels, beiden voorzien van gouden ringetjes met een parelsluiting. Ze betrapte me en schudde betuttelend haar hoofd demonstratief heen en weer. Ze greep mijn haren en tilde mijn hoofd er aan op. Ik hoorde mijzelf kreunen. Met de onderzijde van de paardenharen zweep wees ze naar de overzijde van de zaal alwaar Mimi en Eve geboeid gedwongen werden de beide blondines te plezieren. Rode striemen sierden hun billen en borsten en de twee blonde meisjes trakteerden hen op slaag terwijl ze van hun tongetjes genoten. Omstanders moedigden hen aan, een tweetal mannen vergreep zich aan mijn meisjes met ongeremde wellust terwijl anderen in een rij op hun beurt wachtten. Mimi en Eve droegen speciale gordeltjes en grote, rode plastic klemmen sierden hun pronte, rillend op het ritme van hun belagers meedeinende borsten. Ik beet op mijn lip en werd me bewust van mijn eigen positie. Ik was vastgegespt in de stoel en toonde de menigte omstanders onverbloemd mijn intimiteit. Om mij heen hadden nu vrouwen uit het publiek plaats mogen nemen op de dildo's, die nog niet ingeschakeld waren. Om de menigte te vermaken sloeg de Markiezin af en toe onverwachts een van haar gasten met de paardenzweep, hetgeen dankbaar door iedereen ontvangen werd, de slachtoffers incluis. Sommigen van hen vestigden juist de aandacht op zichzelf in de hoop een slag van hun idool te ontvangen, ze wipten subtiel maar provocerend op en neer op de dildo met hun hoofd in hun nek, geopende mond, hun borsten voorruit. Nu verlegde de Markiezin definitief haar aandacht naar mij, haar blik verraadde een routineuze vastberadenheid en minachting…

Keer op keer landde haar paardenharen zweepje op mijn buik en billen. Ze nam de tijd, liet het branden keer op keer volledig wegsterven alvorens de volgende slag te plaatsen. Zodra mijn billen en buik rood gekleurd waren en het branden niet meer wilde wegebben, verlegde ze haar aandacht naar mijn borsten. Ook daar nam ze haar tijd. De gloed nam daar al snel pijnlijke proporties aan die zich leek te concentreren in mijn tepels; ze leken waarachtig in brand te staan. Tussen de slagen in draaide de Markiezin om beurten aan mijn tepels om ze dan onverwachts los te laten. Ik probeerde de pijn letterlijk te verbijten hetgeen me door de bal-gag onmogelijk werd gemaakt. Ik probeerde me af te sluiten hetgeen me aardig lukte, mijn borsten kleurden donkerrood, maar ik kon me inhouden.., tot de eerste slag tussen mijn benen. Snuivend bewoog ik mijn lichaam in schokken heen en weer voor zover mijn boeien dat toelieten. De Markiezin glimlachte me toe en streelde met een hand mijn geschroeide rechterborst, een verlichting die ze me onmiddellijk weer afnam door de volgende slag op mijn poes, mijn door Mimi's tong o zo gevoelig opgezwollen poesje. Pets! Pets! Pets! klonk het. Na een half uurtje verdroeg ik het niet langer, willoos en slap hing ik in mijn boeien en wachtte de volgende slag af. Na verloop van tijd verdroeg ik zelfs de korte heftige windvlagen van de zweep niet eens meer; de Markiezin hoefde me niet eens meer te raken om mijn foltering te laten voortduren. Nu begon ze de slagen evenredig te verdelen over mijn borsten, buik, billen en kutje…, mijn rode, opgezwollen, kale gepijnigde kutje. Gestaag keerde het branden in mijn lichaam terug, nu niet gelimiteerd tot mijn borsten of billen, nee, alles stond nu in brand. De Markiezin geselde mijn kut terwijl ze hard op mijn tepels zoog, kneep hard in mijn borsten tussen de slagen van haar zweep in, terwijl ze met haar vlakke hand over mijn dikke poes wreef. Met een zwierig gebaar hield ze een van de, op de omringende dildo's geposteerde, vrouwen de zweep voor, de vrouw opende haar mond en klemde de zweep tussen haar tanden zodat de Markiezin haar handen vrij had. De markiezin deed een paar operatie handschoenen aan, glimlachte naar mij, en stortte me zo in een diepe, diepe put van radeloosheid. De pijn en de vermoeidheid, mijn machteloze pose, en het onvermogen om mijzelf uit te drukken, van me af te schreeuwen, te vloeken en om genade te smeken wogen zwaar, te zwaar; wanhoop zette in. Haar glimlach werd me te veel. De Markiezin rommelde op de schaal met attributen onder de stoel en bracht een kristallen karafje naar boven, zonder haar spottende blik van die van mij af te wendden. Met wederom een gracieuze, snelle beweging goot ze de inhoud van het karafje over mijn lichaam uit, om de olieachtige vloeistof gelijk daarna met haar andere hand uit te wrijven. Haar hand streek over mijn buik, mijn borsten, sloeg geen plekje over, kneedde even mijn tepels en verdween tussen mijn dijen. Daar was ze al even grondig, haar vingers betastten me overal, oppervlakkig, diep, graaiend, priemend, strelend, zakkend naar de regio tussen mijn billen alwaar eveneens een vastberaden vinger wegzonk ondanks mijn knijpend verzet. Warm, traag maar gestaag en niet te stoppen rees een gloed op in de huid rondom mijn navel. Warmer werd het.., warmer en warmer, heet, alsof duizenden hele dunne, hele hete glazen naalden over mij werden uitgeschonken die allemaal één keer staken alvorens van mijn lichaam af te glijden. De sensatie hield aan en breidde zich uit naar mijn borsten, groeide naar mijn tepels toe, mijn tere reeds overbelaste malse tepeltjes die fel en zinderend als lucifers leken te ontbranden. Ik spande mijn lichaam aan, beet in mijn gag, kneep mijn ogen dicht en jammerde het uit. Terwijl ik tegen mijn boeien en de pijn vocht voelde ik dat de vurige gloed zich uitbreidde naar mijn onderbuik, mijn liezen, dijen, schaamlippen, klit, schede, billen en anus. Nu kon ik alleen nog maar rillend kermen, het vuur was overal! De Markiezin danste uitdagend en sensueel rond de stoel en nam haar ovaties in ontvangst terwijl de olie diep in (de striemen op) mijn lichaam drong om daar haar alles verterend vuur te verspreiden, op de laatste van haar rondjes om mijn spartelende lichaam greep ze haar zweepje uit de kwijlende mond van de vrouw en beloonde haar met een striemende slag op haar zware borsten. De vlammende pijn deed haar met een gelukzalige uitdrukking, niet in staat een machteloos gekreun te onderdrukken, ineen krimpen zich inspannend om bij de volgende rondgang van de Markiezin weer netjes rechtop op haar dildo te zitten met haar borsten fier vooruit gestoken. Weer werden mijn erogene en andere zones stuk voor stuk door de stekende zweep belaagd, eerst om beurten daarna in een afwisselend ritme om mijn hele lichaam van evenveel, regelmatig verdeeld ongenoegen te voorzien. Ze dreef me voor zich uit, verlegde mijn pijngrens telkens een beetje zodat ik niet zou bezwijken. Ik probeerde mijn lichaam instinctief van de pijn af te keren en de pijn die zij me nu toediende steeg weer boven die van de nog altijd schroeiende olie uit. Nu weer kreeg een andere vrouw de zweep tussen haar tanden en de markiezin toverde een dik zijden, parelmoer kleurig koord te voorschijn. Eerst werd ik daar een aantal malen mee geslagen. De lengte van het touw maakte dat ik niet meer kon voorspellen waar het mij zou raken en de pijn.., de pijn was heel anders dan die van de zweep…, de striemen ook. De zweep verdeelde haar kracht over grote (rode) plekken, het koord, het uiteinde van het koord, zo klein als het topje van mijn pink, kwam met veel hogere snelheid aan en liet vuurrode schandes achter op mijn huid, met een doorsnede van enkele millimeters. ‘Gelukkig' kon de Markiezin hiermee niet zo goed richten. Mijn dijen, buik borsten en billen vertoonden nu, boven op hun door de paardenzweep aangebrachte en als gevolg van de olie glanzende rode gloed, tientallen kleine diepe striempjes, die tezamen niet zo veel pijn deden als de vier of vijf keer dat ze mijn kut raakte, mijn anus of mijn borsten.., dichtbij, of op mijn tepels. Neuriënd en vrolijk leidde ze één uiteinde van het koord achter mijn nek langs, greep het aan de andere kant en trok het koord naar beneden, achter mijn rug langs. Voor mijn lichaam legde ze een knoop in het koord net onder mijn borsten, sloeg de beide uiteinden boven mijn borsten langs terug naar de achterzijde van mijn lichaam, kruiste ze daar en bracht ze weer naar voren. Dit deed ze een aantal keren, waarbij ze de uiteinden iedere keer vlak onder mijn borsten naar voren bracht, om ze daarna boven mijn borsten langs weer naar mijn rug te leiden. Het geheel werd afgezet met een grote knoop voorop, tussen mijn borsten in, waar de omslagen boven en onder mijn borsten stevig bijeen werden gebonden, en ik voelde het resultaat onmiddellijk…

De bloedtoevoer naar mijn borsten bleef nog even op gang, maar afvoer er van werd vrijwel onmiddellijk onmogelijk. Totdat de druk in mijn borsten maximaal was opgelopen bleef er een klein beetje bijkomen dat onmiddellijk gevangen zat. Mijn borsten klopten, kleurden rood, donkerrood, paars terwijl het schrijnende vuur van mijn gegeselde huid en de bijtende olie nu werd aangevuld met regelmatig repeterende messteken die wanhopig, van diep binnenuit mijn borsten, een weg naar de oppervlakte zochten. Mijn jammeren nam nu een smekend en radeloos karakter aan maar werd alleen beantwoord door haar klaterende lach, galmend ontsnappend aan haar ontwapenend mooie gezicht… Nogmaals overgoot ze mijn lichaam met de olie uit haar kristallen karafje, masseerde mij nauwkeurig om het schrijnende goedje overal te laten komen waar ik alleen gekust wilde worden, nogmaals trakteerde ze mij dansend om mij heen op haar zweep, terwijl ze vluchtig maar nauwkeurig krachtige, verchroomde klemmen met getande bekjes op mijn uitpuilende tepels plaatste, die zijdelings van mijn borsten afhingen en mijn tepels, mijn kloppende, stervende tepels, meetrokken door hun eigen gewicht, terwijl ik alleen half bewusteloos kon kreunen. Half weggezakt in een roes van vermoeidheid, overgave en shock, voelde ik uiteindelijk een aanwezigheid tussen mijn benen die me geen pijn deed, voorlopig althans. De Markiezin duwde iets tegen mijn schaamlippen, die zo dik gezwollen waren dat ze mijn opening volledig afsloten, maar de Markiezin bleef drukken. Mijn borsten bewogen als ik me bewoog; pijn. Mijn borsten bewogen als zij me bewoog; pijn. Mijn schrale, gezwollen kut; pijn. Ik kon niet meer. Toen ze zag dat ik probeerde te kijken flitste haar zweepje weer over mijn borsten en stuurde me terug naar mijn roes, naar ‘mijn hok', ik gehoorzaamde en bewoog me niet. De Markiezin tastte tussen haar benen en had maar even nodig om de kop van de metalen dildo die ze bij me in wilde brengen voldoende van haar eigen vocht te voorzien. Haar vocht en kracht drongen het zeventien centimeter lange, dikke ding daarna snel aan mijn geteisterde, zoete vruchtje op. Ik voelde me gevuld door een krachtig en hard, glad en onnatuurlijk voorwerp, en ook al was het niet onprettig, het bezorgde me geen fijn gevoel, bovenop alle ongemak voelde ik me nu nog extra gebruikt, beschaamd en uitgebuit. De markiezin frummelde wat aan het ding en begon het korte tijd in en uit mijn lichaam te bewegen totdat dit moeiteloos ging, mijn kut gaf zich over en voorzag het ding nu van haar eigen kostbare glijmiddel, mijn kostelijke, bittere honingzoete kutsapje. Zelfs over mijn opwinding had ik geen commando meer, ze had me geraffineerd alles ontnomen. Nu sloeg ze een gedraaide stalen draad over mijn dijbeen en positioneerde deze in mijn lies. Weer gefriemel, nu aan mijn schaamlip, niet onaardig, totdat…. een scherpe pijn door mijn dikke en rauw opgezwollen, gemartelde kutlip schoot. De Markiezin gebruikte eindjes prikkeldraad om mijn kutlippen te spreiden! Alles ging nu heel snel en mijn vertwijfeling werd er nog meer door gevoed, mijn overgave was nu volledig, ik gaf niet alleen mijn lichaam over, maar ook mijn geest, en ook al was mijn lichaam gedwongen, mijn geest koos er zelf voor om zich aan haar grillen te onderwerpen. Vier naakte Polynesische meisjes met enorme brandende kaarsen betraden nu het podium en gingen om mij heen staan. Een televisiescherm op het plafond ging aan zodat ik mijzelf op het podium kon zien liggen met gespreide benen, een dikke glimmende dildo in mij. Mijn buik en dijen rood, mijn borsten afgebonden en paars schommelend met de grote klemmen er aan. Ik zag hoe de Markiezin mijn tepels aan kettinkjes vastmaakte en deze op spanning bracht. Nu werden mijn tepels ook nog eens krachtig naar boven getrokken, opgerekt, uiteengetrokken tussen de bijtende klem en mijn afgebonden, zware borsten. Het kloppen nam toe, van diep in mijn borsten leek het mijn geschroeide tepels te splijten. De Meisjes aan weerszijden van mij bogen zich subtiel naar voren, kantelden hun kaarsen en zonden een onophoudelijke, onregelmatige stroom van druppels, groot en klein, heet kaarsvet op mijn rauwe huid. Ik spartelde reflexmatig, maar iedere ontwijkende beweging, gericht op het verlichten van pijn bereikte alleen dat een ander deel van mijn lichaam de volle laag kreeg; slaag van de Meesteres, kaarsvet, of de zwakke elektrische stroom die mijn vagina prikkelde, alhoewel ik van die laatste had kunnen genieten als het het enige geweest was. Al snel waren mijn borsten veranderd in druipkaarsen die hun hete stroom naar mijn oksels, buik en zijden leidden. Ook mijn geslacht kreeg de volle laag, ik voelde het gloeiende vet langs de dildo, langs mijn dikke, pijnlijke, opgerekt opengeslagen schaamlippen naar mijn bilnaad lopen om rond en op mijn anus te stollen. Regelmatig pelde de Markiezin kaarsvet weg om mijn huid opnieuw te ontbloten of bewoog ze de dildo in en uit mijn kutje. Na een tijdje trok ze de kettinkjes waaraan mijn borsten omhoog werden getrokken aan, voerde de elektrische spanning op de dildo op en gebood de kaarsenmeisjes te vertrekken. Daarop werden de dildo's om mij heen ingeschakeld. De dames waren snel op temperatuur en de Markiezin was een stuk toleranter bij hen als bij haar novices. Een aantal kneedden al snel hun eigen tepels of die van hun buurvrouw. Mijn lichaam was gespannen als een plank, ik verzette me tegen ieder gevoel. Mijn benen waren verkrampt, mijn buikspieren, mijn rug en schouders, alles was verzuurd, verstijfd en gevoelig. Intensere schokken werden nu op mijn kut losgelaten. De reeds pijnlijke spieren in mijn onderbuik en vagina werden nu op commando van de Markiezin aangespannen en losgelaten. Het was een angstig, vreemd gevoel. Het was zeker iets waar ik onder andere omstandigheden heel geil van had kunnen worden, maar meer vernederend dan al het voorgaande op dat moment. het voelde alsof een bodybuilder een hardstalen, te grote penis met al zijn kracht onvermoeibaar in mijn kut ramde, keer op keer, zijn krachtige handen over mijn heupen om mij met heftige schokken tegen zijn priemend lid te trekken, een onnatuurlijk mechanisch ritme dat ik nog nooit had ervaren.

Al mijn boeien werden voorzien van kettingen en ik werd van de stoel getild. De klemmen bleven op hun plek, de dildo deed zijn werk, terwijl mijn lichaam in een lederen schommel werd gelegd De stoel bleef staan en ik werd nog hoger van de grond getakeld. De Markiezin bevestigde extra klemmetjes op mijn tepels en zond ook daar lichte elektrische stroom door heen. De dildo werd met een zuigend geluid onzachtzinnig aan mijn lichaam ontnomen, waarbij een forse kutscheet ontsnapte. Ook het prikkeldraad om mijn dijen werd voorzien van stroomdraadjes, hetgeen absoluut geen genot opleverde zoals de dildo had gedaan. Een van haar exotische slavinnetjes knielde voor de Markiezin en hield haar een klein lederen harnasje voor. De Markiezin stapte er in en werd voorzien van een ferme, zwarte, met leder beklede voorbinddildo die door het slavinnetje geduldig en met geoefende handelingen onderaan haar buik werd bevestigd. De Markiezin keek me aan, streelde een laatste keer met haar ranke vingers langs mijn arm en nam plaats in de stoel onder mij; een waarlijk liefdevolle uitdrukking in haar ogen. Daarna klapte ze in haar handen waarop het ringvormige bad rondom het podium werd bedekt door een automatische vloer, het podium met de loges verbindend. De mannen in het publiek hadden hierop gewacht en stormden naar voren, hun stijve piemels schokkend en zwaaiend. Een stoer, kaalgeschoren (boven en onder) type was sneller dan de rest en greep mijn gespreide benen, positioneerde zich ertussen voordat de anderen achterop hem botsten en ik voor het eerst zijn harde piemel ervaarde. Hij lachte hardop en joelend, sneerde naar degenen die hij voor was geweest en snoefde dat hij me er wel eens van zou laten lusten. Hij maakte een dronken indruk, maar dit had klaarblijkelijk geen invloed op zijn erectie. Ik voelde hem heen en weer zwalken tussen mijn gespreide dijen, tegen mijn kale kut en mijn bilnaad. Toen voelde ik de handen van de Markiezin onder mijn billen. Haar slavinnetje zat onder mijn geknield en begeleidde de strap-on van de Markiezin naar mijn anus na deze vluchtig te hebben gepijpt. Machteloos voelde ik hoe de schommel iets zakte en de handen van het slavinnetje het harde ding tussen mijn billen naar mijn gaatje leidden. Ze draaide de grote kop er over, masseerde en likte me net zolang totdat mijn anus toegaf en ik het gevaarte bij me voelde binnendringen. Het ding vulde me naadloos en diep. Het meisje onder me bleef mijn kringspier met haar vingers masseren terwijl ik mijn ogen samenkneep met mijn kin op mijn borst. De zwarte kunstpenis rekte mijn kringspier op tot op het punt van inscheuren, maar dieper van binnen begon een andere sensatie…

De Markiezin masseerde mijn pijnlijke borsten en streelde mijn buik. Ook al leed ik nog steeds onder de bondage, de klemmetjes en de schroeiende elektrische stroom toch stelde ze mij in staat me ietwat te ontspannen hetgeen ook mijn anus goed deed. De man tussen mijn benen masseerde zijn lid, trok zich traag af, niet om te komen maar om zijn erectie hard en gereed te houden tot dat het slavinnetje zich over hem ontfermde. Eerst sloot ze haar bescheiden mondje over de paarse, geurige kop van zijn harde roede. Ik hoorde de smakkende geluiden en zag dat de man zich in moest spannen om haar niet hard en ongenadig in de mond te neuken. Toen plaatste ze zijn eikel tegen mijn schaamlippen en drukte hij zijn heupen naar voren. Ik was droog, de dildo was al te lang geleden verwijderd, de pijn in mijn schaamlippen was intens en ik was uitgeput, maar de man drukte door. Het leek minuten te duren voordat hij zijn hele geslacht aan dat van mij had opgedrongen maar uiteindelijk lukte het hem. Hierop hield het slavinnetje met een hand stevig zijn zak beet en sloeg de andere tussen zijn billen om hem voorlopig in bedwang te houden. De wrijving was enorm geweest, tot zijn grote genoegen, niet dat van mij. Na een teken van de slavin, begon de Markiezin me traag, maar gebruik makend van de volledige lengte van de dildo, te neuken. Toen ze het ding eenmaal traag maar soepel volledig in en uit me kon bewegen stond het ook de man vrij zich te laten gaan en hij begon als een bezetene in mijn droge kut te stoten. Toen beiden eenmaal goed op gang waren begon het slavinnetje om het prikkeldraad om mijn benen te verwijderen. Mijn opgezwollen en gevoelige schaamlippen sloten zich onmiddellijk en strak om de hete, harde, kloppende piemel van de man en ik voelde eindelijk dat mijn lichaamssappen opwelden in mijn onderbuik. Nu verwijderde de slavin ook de elektrische klemmen van mijn tepels alsmede de grote chromen klemmen. Mijn tepels waren plat en vervormd en de tandjes van de klemmen lieten talloze bloedrode plekjes achter. Halverwege tijdens het verwijderen van mijn ‘japanse behaatje' kwam mijn bloedsomloop weer op gang en werd ik getrakteerd op een pijn die alle voorgaande deed vergeten. Het leek alsof mijn borsten zouden ontploffen en mijn tepels werden afgebeten. Ik schreeuwde tevergeefs, spartelde en voelde nu voor het eerst in lange tijd dat mijn eigen bewegingen tot extra genot in mijn onderlichaam leidde. Zo goed en zo kwaad als mijn getormenteerde en uitgeputte lichaam dit toestond draaide ik mijn onderlichaam en kwam tegemoet aan de man en de vrouw die mij diep en langdurig neukten. De man kwam al snel, maar zijn plaats was even snel ingenomen en ik voelde een versie, iets kleinere erectie in mijn van zijn zaad druipende kutje dringen. Ook deze man had niet lang nodig maar trok zich terug voor zijn zaadlozing en sproeide zijn kostbare goedje over mijn buik en dijen. De Markiezin gaf geen krimp. Diep, snel en een eeuwigheid lang neukte ze mijn kontje, streelde mijn buik en borsten en bracht ook daar de zo lang afwezige tintelingen terug. Bij de derde man kwam ik klaar, plotseling, heftig en langdurig. Mijn tepels verhardden zich en tintelden onophoudelijk en intens, mijn buikspieren trokken zich samen en toen mijn openingen dit ook deden voelde ik de dildo en de penis van de man langs elkaar wrijven binnenin mijn lichaam. ‘Oh heerlijkheid!'. De wrijving van de dildo in mijn anus steeg tot ongehoorde proporties toen de Markiezin mij onverbiddelijk bleef neuken terwijl mijn sluitspier zich even onverbiddelijk samentrok in de zalige spasmen van mijn hoogtepunt. Ik liet mijn hoofd naar achter hangen en voelde hoe ze een vinger in mijn mond drukte. Ik proefde haar! Een zweem van onstilbare honger naar meer maakte zich van mij meester en ik bereed mijn berijders nog wellustiger. Ook deze man kwam in mij klaar en ik voelde zijn hete zaad tegen mijn baarmoedermond sproeien, de volgende besteeg me, bereed me en kwam. De volgende kwam samen met mij, en de volgende, en de volgende. Na zes mannen raakte ik de tel kwijt, het ene orgasme was nog niet afgelopen of het werd door een volgend verdrongen. Alle mannen in de zaal bestegen mij, ook nadat ik al geruime tijd daarvoor het bewustzijn had verloren….

Het was een lange weg naar het licht, het geluid, het gevoel. Met een beneveld hoofd ontwaakte ik tussen de satijnen lakens en keek om me heen door troebele ogen. Ik zag lippen, een glimlach, hoorde een zoete stem… de Markiezin. Ik voelde…. tussen mijn dijen, mijn kutje! Ik keek naar beneden en zag hoe Mimi o zo teder mijn klitje likte en mijn poesje masseerde. Dit was speciaal, dit was niet om me op te winden, ook al deed het dat onmiddellijk. Ik voelde mijn tepels, vreemd… sloeg mijn hand op mijn borst en voelde onmiddellijk het ringetje… Twee ringetjes met parelsluiting sierden mijn tepels en toen ik nogmaals naar Mimi keek drukte ze met haar o zo mooie, vaardige roze tongetje ook daar een ringetje omhoog. Alle emoties kwamen los, ik raakte mijzelf aan, mijn ringetjes, alles kwam nu terug, samen met de tranen. De Markiezin omhelsde me. ‘Congratulations, my dear' ‘You are a wonderful lover'. Ze kuste me op de mond en streelde mijn wang. ‘Mimi will take care off you, she's yours to do with her whatever you please'. ‘Oh, I love you so' ‘You must join me tonight and help me initiate a new novice', en Mimi knikte heimelijk maar aanmoedigend tussen mijn benen…

Lees vervolg

© Merel

Post navigation

Gerelateerde verhalen

Geef een reactie

look at this now www.xnx.world