hot teens tube shemale jizzed by group.

Merel (3)

De avond werd in dezelfde badkamer afgesloten. Ik waste Babette en mijzelf en werd, na een hartstochtelijke afscheidskus, met de standaard huiswerk opdracht – het schrijven van een verslag – naar huis gestuurd. Ik zou het verslag, indien ik voor die tijd geen andere opdrachten zou ontvangen, de volgende dag in de brievenbus gooien in een aan Babette gerichte enveloppe.

Verdoofd zat ik op mijn fiets op de weg terug naar huis. Mijn nog altijd wat gezwollen en gevoelige kutje protesteerde nogal en onhandig staand op mijn fiets reed ik terug naar huis. Mijn gedachten waren hevig en ongecontroleerd, vragen en overtuigingen wisselden elkaar in snel tempo op. Ik voelde een behoefte om me af te zonderen en stil te staan bij het verlies van mijn maagdelijkheid, de inwijding in mijn sexuele volwassenheid en vooral de ontdekkingen die ik had gedaan over mijn aard en voorkeuren. Vooral het laatste bracht nogal wat vragen met zich mee, vragen die weliswaar te laat kwamen maar waarop ik toch nog wel naar een antwoord zou zoeken. Onbeschrijfelijk gelukkig voelde ik me dat ik Babette had ontmoet die me van meet af aan had aangetrokken en dat ook letterlijk had gedaan. Zonder Babette's initiatieven was ik nog altijd verstrikt geweest in het web van mijn eigen onzekerheid, mijn onwetendheid, mijn verstikkende sexuele onschuld.., en nu… Nu.., nu ik voor het eerst, een echte, gedurfde sprong in het diepe had genomen had ik Babette gevonden; en Babette kende mij beter dan ik mijzelf kende, en zij had mij een spiegel voorgehouden….

Daar zat ik dan.., onhandig te schuiven op het harde zadel van mijn fiets, te lachen tussen mijn tranen door. Tranen van geluk, van peilloze allesoverheersende blijdschap en ontlading. Hoofdschuddend, bijna niet in staat het te geloven, en in mijzelf mompelend dacht ik terug aan wat dat beeldschone meisje bij mij had gedaan die dag, en verwonderde mijzelf nog maar eens over het feit dat ik juist samen met Babette, een meisje.., een vrouw, had ontdekt wat sex – ook voor mij – kon betekenen. Veel van de vragen die ik mijzelf vroeger voor het slapen gaan, en na iedere teleurstelling, had gesteld waren die dag beantwoord. Grote, dichte groepen vlinders zwermden door mijn buik bij de gedachte aan wat ik die middag had gedaan bij Babette, wat zij bij mij had gedaan. Ik bloosde bij de gedachte dat ze mij had gezien, geroken, aangeraakt, gekust en gelikt op manieren, plaatsen, en met intenties die ik voor die dag voor ondenkbaar had gehouden. Een relatie ik voor die dag nog niet had overwogen had me nu het geluk gebracht dat ik al zo lang ontbeerde; het bestaan van ons liefdesgeheim alleen was daarvoor al genoeg geweest. Het zoete geheim verloste mij; niemand anders zou het te weten komen, maar dat was al niet eens meer belangrijk voor me. Het kon me niet schelen wat anderen er van dachten. Bijna was ik onderweg brullend in tranen uitgebarsten als gevolg van de loden last die van mij was afgevallen; als gevolg van de heerlijkheid van de verlossing die mij ten deel gevallen was.

Eenmaal thuis gekomen ontweek ik mijn ouders en wilde me naar mijn kamer begeven. Babette verwachtte de volgende ochtend een verslag van de gebeurtenissen van vandaag, dus ik moest aan de slag…. Op dat moment ging de telefoon. Aangezien ik toch in de gang was en vlakbij het ding nam ik op: “Met Merel!” “Hallo Claire!”, hoorde ik Babette's stem aan de andere kant zeggen. “Ik heb er nog eens over nagedacht en vind het toch nodig dat ik morgen nog even tijd vrij maak voor je.”, vervolgde ze zonder op een reactie van mij te wachten. “Ik verwacht je hier om twaalf uur precies.” “Het verslag dient echter al om half negen in de bus te liggen, is dat duidelijk?” “J.., Ja.., Ja natuurlijk Babette”, antwoordde ik met enig stotteren. Zonder verdere mededelingen hing Babette op en alweer had zij, en nu van afstand, bij mij de spanning opgevoerd.

Het schrijven van het verslag was moeilijk. Mijn gedachten dwaalden verder dan noodzakelijk voor het opstel af doordat ik geen kans kreeg om die middag in alle rust te evalueren, en hetgeen voor de volgende dag voor me in het verschiet lag me ook al tot de verbeelding sprak.

In mijn verslag van ons eerste sexuele samenspel stelde ik in opdracht van Babette een speciale paragraaf op waarin ik alle door haar gestelde regels opnam. Daarna begon ik met een chronologische weergave van het gebeurde. Vrijwel onmiddellijk begon mijn kutje te gloeien op het moment dat ik me met mijn ogen dicht terug in de tijd begaf. Ik opende mijn ogen en las de door mijzelf opgeschreven regel op die Babette me resoluut gesteld had: 'Ook masturbatie op eigen initiatief, of lichamelijke omgang met derden (jongens of meisjes), in het huis van de Leidster of in mijn eigen huis, is me door de Leidster verboden.' De rest van het schrijven van het verslag was een straf. Ik had de hele avond nodig voor het schrijven en moest al vrij snel na aanvang op een handdoek plaatsnemen om te voorkomen dat ik mijn bureaustoel zou doorweken met het vocht van het in mijn buik doorsmeulende verlangen. Het kostte me grote inspanning om mijzelf niet te verwennen met de die dag aangeleerde vaardigheden waarmee ik mijn vriendin al naar volle tevredenheid had bediend. Een aantal keren ook moest ik mijn nieuwsgierige moeder van de kamer weren als ze weer eens kwam vragen “wat ik toch allemaal aan het doen was”, en “waarom ik niet even beneden kwam” hetgeen bijdroeg aan mijn ongemak, doordat het mij verhinderde ongeremd in gedachten te herbeleven wat er die dag gebeurd was. Pas na lange tijd die nacht vond mijn opgewonden lichaam de ontspanning die het nodig had om de slaap te kunnen vatten.

Langzamerhand begon ik op de warme zondagochtend te beseffen dat de wijze waarop een groot aantal van de vragen die ik mij tot dan toe dagelijks had gesteld waren beantwoord, ook weer nieuwe vragen opriep. Het grote verschil was echter dat ik nu in staat zou zijn om die vragen zelf te beantwoorden, eventueel zelfs zonder de assistentie van Babette; een alternatief dat ik gelijk nadat het zich aan mij had geopenbaard, verontwaardigd verwierp. Babette vulde mijn hart met haar liefde, haar schoonheid, haar doortastende leiderschap, en de kostbare wetenschap die ze aan mij had overgedragen. Zo bekroop mij om de haverklap het verlangen om te vrijen met Babette; om de mogelijkheden elkaar te bevredigen volledig uit te diepen. Ik wilde weten of vrijen met ieder meisje even fijn zou zijn; of ik er van zou genieten een ander meisje te behandelen zoals Babette mij behandelde; waar eigenlijk de lijn lag tussen angst en opwinding, genot en ongemak, lust en perversiteit. Hoe ver zou ik bereid zijn te gaan? Ik vroeg me af of mijn ervaringen 'SM' waren of niet. Ik overtuigde mijzelf er van dat dat het geval was, uitgaande van het feit dat ik volledig machteloos was geweest; Babette had mij volledig in haar macht gehad en deze macht maar tot op een bepaald niveau uitgeoefend… Wat zei dit allemaal over mij?

Al peinzend begaf ik me naar de badkamer en liet mijn nachthemd over mijn schouders glijden. Plots werd ik gevangen door de aanblik van mijn, door Babette geschoren, en derhalve in niets dan ultieme naaktheid gehulde lichaam in de spiegel. Ik nam enkele poses aan en was bijzonder tevreden met de aanblik van mijn 'nieuwe', 'volwassen' lichaam. Een blos verscheen op mijn wangen. Voor het eerst na mijn ontmaagding zag ik mijn naakte lichaam in de spiegel en besefte dat ik nu 'echt' vrouw was; voor het eerst keek ik trots naar de vormen die ik voorheen nog niet op waarde had kunnen schatten; de vormen waarvoor Babette zoveel tedere aandacht had gehad; voor het eerst kon ik mijzelf onomwonden mooi vinden. Een tevreden gevoel maakte zich van mij meester, en ik maakte een speels blij gezicht tegen mijzelf in de spiegel. Ik was zonder enige reserves gelukkig, Babette had mij gelukkig gemaakt! Ik bedacht vrij plotseling dat ik mijn geschoren onderlichaam voortaan ook voor mijn moeder verborgen moest houden teneinde een heleboel lastige vragen te vermijden, terwijl ik me glimlachend in de douchecabine begaf. Ik douchte me vlug af; Babette's opdracht was 08.30 geluid, en het was al 08.00 dus ik moest voortmaken. Ik droogde me af en hoefde alleen nog maar een onderbroekje en een zomerjurkje uit de kast te plukken en ik was er klaar voor.

Met vlinders in mijn buik en mijn broekje, fietste ik vrolijk neuriënd naar Babette's huis en met het hart in mijn keel liet ik de enveloppe in de sleuf vallen. Nadat ik even was blijven staan keerde ik terug naar mijn fiets stapte op en begon, veelvuldig over mijn schouder kijkend, terug te fietsen. De zon scheen fel, nog drieënhalf uur en dan zou ik Babette opnieuw zien!

Mijn vinger ging langzaam naar voren en met het afnemen van de afstand tussen mijn vinger en de bel schoot mijn hartslag omhoog. Mijn hoofd begon weer te gloeien en ik voelde mijn lichaam klam worden. Ik droeg een dun katoenen jurkje met een blote rug, geen beha, gympies, en had in de beschutting van de oprijlaan naar Babette's ouderlijk huis stiekem mijn onderbroekje uitgedaan, en in mijn fietstas verstopt. Ik hoorde de bel binnen overgaan. Na een aantal seconden hoorde ik ferme voetstappen op de vloer achter de deur, en deze zwaaide open. Babette droeg een lange zwarte jurk zonder mouwen, met daaronder leren laarzen met hoge naaldhakken. Hoe hoog de laarzen waren kon ik niet zien omdat de rand schuilging onder de jurk. Babette's mooie donkere lokken waren opgestoken, en ze had haar gezicht donker opgemaakt. Ze zag er mooi en sterk uit, en keek me met haar groene ogen speels streng aan. Kom binnen lieverd, ik heb zojuist je verslag gelezen.

Ik sprak niet, omdat mij niets gevraagd werd. Ik had de regels die ochtend nog doorgelezen en besloot me er zo goed mogelijk aan te houden. Ik liep met gebogen hoofd langs Babette en begaf me naar boven. Babette volgde me. Eenmaal op de kamer aangekomen liet ik het jurkje van me af glijden, schopte mijn schoentjes uit, en nam in de voorgeschreven houding plaats op het bed. Met mijn schaamstreek blootgesteld aan de blikken en grillen van Babette lag ik daar te wachten op wat komen ging. Ik hoorde dat Babette vlak achter me kwam staan en voelde hoe ze met beide handen mijn billen spreidde voor een inspectie. Ik voelde haar adem op mijn geslacht en in mijn bilnaad, en ik voelde hoe oplaaiende tintelingen zich meester maakten van mijn erogene zones. Babette maakte een goedkeurend geluidje en liet mijn billen los.

“Sta op, draai je om, en kijk me aan”, zei ze. Ik deed wat ze zei en keek, gespannen en onder de indruk, in haar vastberaden groene blik. Babette gespte me het zelfde halsbandje als de dag er voor om en bevestigde het kettinkje aan een van de steunen van de bedhemel. Babette liep naar een hoek van de kamer en kwam terug met een roltafeltje. Ze plaatste dit naast me, begaf zich naar de badkamer, en sloot de deur achter zich. Ik bestudeerde het roltafeltje en zag wat leek op een zwart bundeltje latex kledingstukjes en twee zwarte muiltjes. Ook zag ik een zwarte zijden sjaal die bedoeld was om iets te verhullen maar daar maar ten dele in slaagde. Door de dunne stof heen kon ik duidelijk de vormen zien van in ieder geval drie min of meer gekromde staven, alsmede van een behoorlijke hoeveelheid andere, ondefinieerbare zaken. De gedachte dat deze staven die dag hun eigen rol zouden spelen in de gebeurtenissen die Babette had voorbereid, vervulde me met een mengsel van door angst ingegeven spanning en verlangen om ook in dit geheim te worden ingewijd.

Toen Babette terugkeerde uit de badkamer had ze haar jurk afgelegd en haar maskertje opnieuw voorgedaan. Ze stapte op me af; bleef met haar handen op haar heupen uitdagend voor me staan, en gaf me de tijd om elk detail van haar opwindende verschijning in me op te nemen. Het zwarte zorro-achtige leren maskertje bedekte haar wenkbrauwen en een deel van haar neus. De laarzen waarvan ik eerder al de hooggehakte onderkant had kunnen zien bleken tot halverwege haar dijen te reiken. Strak en mat glanzend sloten ze om haar slanke benen, en etaleerden de goed geproportioneerde spieren van haar dijen en kuiten. Zwarte zijden kousen staken boven de rand van de laarzen uit. Ze waren bevestigd aan de jarretelles van een zwarte latex bodystocking die al even strak haar bovenlichaam omhelsde. De bodystocking was tot hoog boven haar heupen uitgesneden, en haar kruis was voorzien van een rits. Alle aanstootgevende vormen van Babette's opwindende lichaam werden er ondubbelzinnig door prijsgegeven. Haar schaamlippen en venusheuvel waren door de dunne rubberen bedekking net zo duidelijk zichtbaar als wanneer zij volledig naakt zou zijn geweest. De rits zocht zich moeilijk een weg tussen de weelderige vrouwelijke vormen die het kruisje deden bollen en kronkelen en constant van vorm lieten veranderen. Het ruime decolleté liet de volledige binnenzijden van haar beide volle borsten tot onderaan onbedekt; dwong de rijpe vruchten iets tegen elkaar aan, terwijl ze van zichzelf al trots pront naar voren wezen. Haar harde tepels tekenden zich scherp af onder de dunne stof en verrieden mij de toenemende staat van opwinding waarin ook zij verkeerde.

Babette nam een kledingstukje van het roltafeltje, hurkte zich, trok het stukje latex uit elkaar en gebood me er in te stappen. Ik plaatste mijn voeten door de twee openingen die me daarvoor het meest geschikt leken en Babette richtte zich weer op, waarbij ze het kledingstukje omhoog trok. “Spreid je benen, en hurk je en beetje”, zei Babette en ik deed zenuwachtig wat me opgedragen werd. Met een aantal draaiende bewegingen vond het kledingstukje haar plaats in mijn kruis, en werd ik me voor het eerst gewaar van de speciale sensatie van latex op mijn huid. Ik keek belangstellend naar beneden toen Babette me opdroeg om me om te draaien. Toen ik met mijn rug naar haar toe stond geleidde Babette de string tussen mijn billen en hees de rest van wat een subtiel latex harnasje bleek te zijn – een beetje zoals bij parachutistes, maar dan speciaal voor geile meisjes zoals wij – over mijn bovenlichaam, en sloot het achter mijn nek. Het minuscule stukje lingerie bestond uit een klein bikini-topje bevestigd aan een stringetje. Stringetje en topje waren met elkaar verbonden met dunne reepjes materiaal die strak over mijn blanke lichaam streepten. Het kruisje dat mijn kale schaamlipjes maar net verhulde klampte zich nauw vast aan mijn tere huid, liet mijn venusheuvel volledig ontbloot en was voor dat het mijn anus bereikte al geen kruisje meer maar een simpel strak bandje. Babette manoeuvreerde het bovenstukje op haar plaats en kneedde zorgvuldig mijn borsten in het minuscule topje. Mijn zich hierdoor verhardende tepels werden aan het directe zicht ontnomen door twee eveneens hele kleine stukjes rubber, waar ze zich protesterend doorheen priemden, niet in staat om het sterke materiaal te doorsteken.

Ik streek over mijn lichaam en de bandjes die mij in hun strakke greep hielden, en keek met bewondering naar mijn eigen lichaam. Ik voelde me sterk en sexy in het mij aangetrokken dessous, en verlangde er naar gezien te worden in mijn nieuwe sensuele, zelfverzekerde uiterlijke verschijning. Ik streek over mijn schaamlippen, voelde de hitte van mijn stijgende opwinding. Het topje van de wijsvinger van mijn andere hand vond onbewust de tepel van mijn linkerborstje en draaide er gevoelige rondjes om heen. Nog vastberadener leek mijn tepel om de stof te overwinnen…, ik genoot van mijzelf…

“Afblijven!”…, met een enkel woord redde Babette me van mijn eigen verleiding. Ik liet mijn handen langs mijn lichaam vallen en keek recht voor me uit. Voordat ik er erg in had had Babette mij alweer het blinddoekje voorgehouden en bond ze het dicht. Ik ervoer een snel opkomend, groeiend gevoel van teleurstelling en kon een pruillipje niet onderdrukken. Nog nooit eerder had ik zo'n gevoel van sexuele opwinding ervaren bij mijn eigen aanblik, nog nooit eerder zo'n sterk besef van mijn eigen opwindende schoonheid, zo'n sterke drang om mijzelf te betasten, te strelen.., daar te strelen waar ik het niet zou verdragen, te strelen tot.. totdat…

Babette hielp me nog bij het aantrekken van twee lange, strakke latex kousen die ze bevestigde aan het kleine setje dat ik droeg. Daarna werd me opgedragen twee muiltjes aan te schieten. Zo moest ik een tijdje voor Babette heen en weer paraderen, en verschillende poses aannemen. Onzeker liep ik geblinddoekt voor het bed heen en weer, draaide me, en werd af en toe opgedragen te hurken of te bukken. De latex string bewoog zich daarbij met grote druk door mijn schaamstreek en bilnaad, en de pijnlijke sensatie op mijn gevoelige geslacht en sluitspiertje maakte een nog niet eerder gesmaakt genoegen in mij los. Het was alsof ik zo impliciet en automatisch boete deed voor mijn onzedige uitspattingen, voor het niet beheersen van mij door zondige lust ingegeven handelingen. Ik voelde mijn tepels reageren en tinteling werd toegevoegd aan het schrijnen tussen mijn benen.

“Ga nu maar op bed liggen”, klonk Babette's bevelende stem. Al tastend klom ik op handen en voeten naar het bed, en voelde dat de string zich aanspande in mijn kruis toen ik voorover boog. Op goed geluk kroop ik naar het midden van het bed en streek daar languit neer. Ik kreeg geen correcties van Babette en voelde hierdoor een lichte trots opkomen. “Draai maar op je rug”, zei Babette en ik draaide me. Weer voelde ik dat er boeien aan mijn polsen werden bevestigd, maar dit waren geen zijden exemplaren! Ik voelde en hoorde hoe Babette een brede lederen manchet om mijn pols gespte en hoorde een ketting ratelen toen ze mijn arm uittrok boven mijn hoofd. Ook mijn andere arm werd op dezelfde wijze gefixeerd. Weer dreef Babette de angstige opwinding door mijn lichaam tezamen met het -zich daar tegen verzettend- verlangen naar de ondeugd van ons geheime samenzijn. De tweestrijd in mijn lichaam deed me het ene moment verlangen naar het moment waarop Babette mijn lichaam zou beroeren en zou blootstellen aan een nieuwe genotsimpuls, terwijl het andere moment mijn geest brullend in huilen wilde uitbarsten van pure angst om de onderwerping aan Babette's onvoorspelbare grillen te ondergaan. Babette had nu ook mijn enkels aan het bed bevestigd, en ik voelde dat ook mijn dijen, vlak boven mijn knieën werden voorzien van banden. Daarna werd een brede, harde leren band onder mijn middel, vlak boven mijn billen geschoven. Ik voelde dat Babette zich van het bed af liet glijden en hoorde haar om het bed lopen; het harde getik van haar hoge hakken echode door de kamer.

Ik volgde Babette toen ze om het bed lopend de kettinkjes waaraan mijn ledematen waren bevestigd één voor één op spanning bracht. Daar lag ik dan; armen en benen gespreid, mijn lichaam geblinddoekt en nauwelijks verhuld. Het latex topje vocht om mijn borstjes in bedwang te houden; te verhinderen dat ze onder de lapjes zouden wegglijden om trillend en met in de lucht priemende tepeltjes, uit elkaar wijzend, tot stilstand te komen op mijn bovenlichaam. Het stringetje in mijn kruis drukte hard op mijn schaamlipjes en schrijnde door mijn bilnaad en het gevoelige openingetje dat er tussen verscholen ging. Langzaam begon ik te hijgen van het opgetelde ongemak dat deze houding met zich mee bracht toen ik me wild schrok van een plots luid in de kamer weerklinkend elektrisch gezoem dat samenging met een schok in mijn ledematen: er werd aan mij getrokken!

Ik liet een luide angstige kreet ontsnappen: “NEE!”, maar ontving geen antwoord van Babette. Al snel begeleidde ik het geluid van de kettingen met mijn zachte, zielige gejammer. “Ooooh nee, oh nee, alsjeblieft.., stop alsjeblieft.” “Hou je mond Claire!…, VERDOMME!….je bent toch niet zo'n zielig trutje of wel?…OF WEL?” Slechts met angst en gejammer in mijn stem kon ik antwoorden: “Neeeeee!”. Babette's stramme vocale benadering deed de angst en onzekerheid nu definitief zegevieren over de eerder door mijn eigen verschijning opgewekte lustgevoelens. Ook het schrijnen was nu even alleen pijn. Op dit moment wilde ik liever thuis zijn, maar ontbrak me de durf zelfs om die mogelijkheid lang te overwegen. Langzaam maar gestaag werden mijn benen wijder uit elkaar getrokken, terwijl mijn knieën omhoog werden gedwongen. De band onder mijn middel verhief zich en tilde, samen met de banden om mijn dijen en enkels, mijn onderlichaam de lucht in. Ik werd weliswaar door de banden 'gesteund', maar toch dwong de houding die mijn lichaam werd opgelegd me tot een moeizame zware ademhaling. Mijn benen waren nu zo ver als mogelijk gespreid, ik voelde me goedkoop en slecht, bang en onzeker.

Ik hoorde Babette rommelen met de spullen op het roltafeltje, waarna ik haar om het bed hoorde lopen. Een zachte sensatie daalde neer op mijn buik en streelde rondom mijn navel. Het was een superzacht gevoel dat – hield mijn geest me voor – alleen veroorzaakt had kunnen worden door een struisvogelveer. Langzaam draaide Babette de kietelende rondjes totdat mijn buik er zo vol van was dat stuipjes zich er meester van maakten. Giechelend kon ik mij weer een beetje ontspannen, lukte het me zelfs weer te genieten van het spel dat Babette met mij speelde. Steeds minder goed was ik in staat het gesteun dat aan mij ontsnapte op de momenten dat de stuipjes door mijn buik schoten te beheersen. Steeds verder ook verplaatsen de stuipjes zich naar mijn liezen; de door Babette gestuurde veer gehoorzaam volgend.

Had ik tien minuten geleden nog in angst gevangen op het bed gelegen, nu verloor ik mijzelf in ongegeneerd kreunen; opgewekt door de tedere streling van Babette, en versterkt door de mij opgelegde houding en de daarmee gepaard gaande hindering van mijn ademhaling. Babette stopte haar liefkozingen en sprak me liefdevol toe: “Vind je het lekker?” Hijgend uitte ik een bevestiging. Babette streek nu uitgebreid met de veer over mijn harde borstjes, waarbij initieel alleen mijn tepeltjes ontstoken bleven van het heerlijke gevoel. Na verloop van tijd echter vonden de tintelingen hun weg door mijn onderhuid naar de spitse, harde, gezwollen gevoelscentra van mijn strakke borstjes.

Babette staakte vrij onverwacht haar liefkozingen, en liep terug naar het tafeltje aan het voeteneind. 'Tak, tak, tak', klonken haar harde hakken op de vloer. Vrijwel onmiddellijk keerde Babette terug aan de zijde van het bed, ter hoogte van mijn hoofd. “Het spijt me echt, maar dat gekreun kan ik niet toestaan”, zei ze, en voordat ik het wist drukte ze iets op mijn lippen. Toen ik in al mijn onwetendheid mijn mond voor haar opende, werd mij een rubberen bal in de mond gedrukt die mij bij elke beweging van mijn tong tot kokhalzen bracht. “Het is belangrijk dat je mijn behandelingen leert 'ondergaan' “, Babette benadrukte dat woord terwijl ze de bal met een riempje bevestigde om mijn hoofd , “zonder daarbij de controle over jezelf te verliezen.” “Zoals alles wat ik doe zal dit je helpen je beleving te intensiveren, zodat je leert je gewillig, ongeremd en volledig over te geven aan mij.” “Alleen dan zul je volledig leren ervaren wat het geheim dat we delen inhoud, en zullen we elkaar wederzijds volledig kunnen bevredigen”.

Babette's preek maakte grote indruk op me, en ook al was het nu nog moeilijker om adem te halen – ik kon alleen nog maar snuiven – mijn volledige aandacht richtte zich op haar. Al mijn zintuigen spitsten zich om haar te volgen. Ik voelde niet meer hoe de boeien langzaam maar zeker diepe, pijnlijke vuurrode striemen in mijn zachte huid sneden, hoe mijn gewrichten steeds erger begonnen te gloeien van de spanning die op hen werd uitgeoefend, en hoe de spieren in mijn rug en benen steeds heftiger hun afkeer van de door Babette aan hen gestelde eisen gingen uiten. Ik dacht niet meer aan wat ging, of 'zou kunnen' gebeuren, ik volgde Babette en verlangde naar haar aandacht wat voor vorm die ook mocht aannemen. Ik voelde hoe Babette's lange vingers het latex cupje van mijn rechter tepel tilde en van mijn lichaam aftrok. Babette liet het gespannen stukje latex los en het kletste op mijn tepel. Na even verdween het verdovend effect in mijn getroffen tepel, om te worden vervangen door een gloeiende ietwat pijnlijke sensatie die mijn tepel desalnietttemin heerlijk deed tintelen.

Ik sloot mijn ogen onder het masker, dacht aan wat Babette gezegd had, en laafde mijzelf aan het pure genot, en de perverse wetenschap dat ik daadwerkelijk genoot van iets dat me door een pijnimpuls werd toebedeeld. Nogmaals, nu harder, trof Babette mijn tepel. Ik bewoog mijn hoofd wild heen en weer om uiting te kunnen geven aan mijn emoties. Ook mijn andere borstje moest het ontgelden, en na enkele keren werden ze beiden tegelijkertijd onder handen genomen. Alsof ik high was verwelkomde ik de impulsen die langzamerhand hun weg zochten naar mijn overige erogene zones, en ook mijn kutje en klitoris deden gloeien van opwinding en verlangen. Met haar beide wijsvingers en de lange rode nagels van het midden uit onder de schouderbandjes van het latex topje, streek Babette met een enkele beweging de bandjes tot aan de buitenzijde van mijn borsten, waardoor ze haar beiden trots en lonkend, onbloot aan keken. Babette plaatste op beide gezwollen tepels klemmende dingetjes vast die ze stevig aandraaide. Een aanhoudende elektrische golf werd vanuit mijn tepels mijn lichaam ingezonden om daar haar heerlijke gloeiende effect uit te zaaien in, en onder mijn huid, tussen mijn benen en in mijn hoofd. Luid snuivend probeerde ik de golven naar mijn kruis te leiden en deze te koesteren. In mij ontbrandde een hevig verlangen om mijzelf te kunnen waarnemen, mijzelf te zien terwijl ik deze behandeling ontving. Ik wilde de klemmetjes om mijn tepels zelf aandraaien, zelfs al moest ik deze ongemakkelijke, pijnlijke houding aan blijven nemen.

Babette nam tussen mijn benen plaats en drukte haar lippen op mijn door latex bedekte schaamlippen. De warmte van haar zwoele mond drong door het dunne materiaal op mijn kutje heen en ik genoot van het heerlijke gevoel, en van het feit dat mijn kutje zich weer in Babette's belangstelling bevond. Babette streelde met haar ranke vingers over mijn venusheuvel en aan de binnenkant van mijn dijen. Af en toe kuste ze me weer, daar, in het centrum van mijn sexuele wezen. Na verloop van tijd hielden de liefkozingen op. Ik hoorde Babette vanaf het bed op het tafeltje rommelen. Vrijwel direct daarna keerde haar hand toch terug op mijn geslacht. Met wat gefriemel werkte ze haar vingers achter het kruisje, en stond zo een flinke scheut vocht, die eerder gevangen gehouden werd door het strakke, waterdichte kruisje, toe haar weg naar buiten te zoeken.

“Ik zie dat je toch nog behoorlijk wat tijd hebt voor geile gedachten, ondanks de ongemakken die ik geprobeerd heb je op te leggen.” Zonder verdere aankondiging trok Babette het kruisje met kracht van mijn lichaam af, leunde zelfs naar achteren, en liet het los! Met een luide tik trof het als een sterk elastiek gespannen latex broekje me op mijn onbeschermde, opgewonden en gevoelige vruchtvlees, en werkte zich met hoge snelheid tussen mijn schaamlippen, waarbij het vol op mijn klitoris landde! Het spel was afgelopen! Mijn bovenlichaam kwam van de schrik, maar vooral ook van de zich rap door mijn onderlichaam verspreidende vurige pijn, omhoog. Ik probeerde in een reflex mijn benen bij elkaar te krijgen teneinde mijn kutje te beschermen voor verdere mishandeling, maar mijn ijdele pogingen brachten slechts wat schommelingen teweeg; het branden in mijn geslacht bleef; werd zelfs nog erger toen het bloed de kans kreeg terug te stromen in de getroffen regio.

Babette besloot hierop de spanning op de boeien nog verder op te voeren, en maakte hierbij geamuseerde geluidjes, terwijl ik alleen op het bed vocht met de brandende pijnen in mijn kutje. Mijn pogingen te schreeuwen werden bestraft met kokhalzen hetgeen mijn nog meer zuurstof ontnam en mij duizelig achterliet. Nu pas viel ik echt ten prooi aan de angst, besefte ik me welke risico's ik liep als ik het toestond ontkleed en gebonden te worden, enkel en alleen omdat me het vooruitzicht op bevrediging en wellust werd geboden.

Spijt had ik, grote spijt schoot door mijn gedachten alleen overtroffen door de nog altijd hevig snijdende pijn. Babette, klaar met het opvoeren van de spanning op de boeien, plofte weer tussen mijn benen op het bed en sprak: “Nu zal ik je meenemen naar het volgende niveau lieve Claire, nu zul je leren wat liefde is…, en genot” Voorzichtig voerde ze haar vingers onder de latex string in mijn gepijnigde kutje, trok hem terug en opzij, waarop ik mijn spieren aanspande, luid begon te snuiven en een langdurig, hoog, gesmoord gejammer uitte. Het koude angstzweet brak me uit. Ik kon mijn tranen niet bedwingen en liet ze in anticipatie van wat komen ging de vrije loop. Babette liet de string terugzakken op mijn huid, in mijn lies, naast de rechter schaamlip van mijn dikke, opgezwollen, uitpuilende geslacht, en liet een herhaling van haar eerdere actie tot mijn oneindige opluchting achterwege. Zonder verder een woord te zeggen voelde ik dat Babette een voorwerp op mijn buitenste schaamlip plaatste dat zichzelf daar vastklemde. Babette bewoog het voorwerp en voerde de kracht waarmee het zich in mijn zachte, gevoelige schaamvlees vastbeet op. Deze pijn was anders. Terwijl de pijn van de klap nog door mijn hele geslacht zinderde, en vooral mijn klitoris voelde als veelvuldig door een hete naald getroffen, werd deze oplopende en nauwkeurig op mijn schaamlip geconcentreerde pijn daaraan toegevoegd. Toch spande ik de spieren in mijn lichaam aan op de stekende pijn op te kunnen vangen, en zodra ik dat deed vond Babette het blijkbaar voldoende. Ook mijn andere schaamlip werd voorzien van een klemmetje en, na het opvoeren van de spanning daar, werden ze beiden verbonden met de boeien om mijn dijbenen en naar buiten getrokken.

Weer bekroop me nu een verlangen om mijzelf te kunnen zien. Ik voelde weliswaar dat mijn schaamlippen wijd werden gespreid en dat mijn kut gapend werd tentoongesteld, maar dat te kunnen zien zou me acuut de opwinding verschaffen die Babette toch weer diep in mijn binnenste, zachtjes deed opleven. Tezamen met de pijn golfden nu ook kleine hete scheutjes door mijn opgehitste lichaam. Vervolgens versierde Babette ook mijn tere binnenste schaamlipjes met kleine klemmetjes. Mijn kleine schaamlipjes, waarop nauwelijks plaats is voor een klemmetje, schreeuwden hun verlangen luid via mijn kutje uit door mijn lichaam. Ik voelde de warme vloed voor tweede keer die dag mijn kutje verlaten en over mijn billen lopen, en dat terwijl mijn onderlichaam omhoog gericht was! Zonder te spreken nam Babette nu mijn maskertje af, en kuste me op de mond, en voor het eerst die dag kon ik om me heen kijken naar de kettinkjes om mij heen en mijn blote borsten met de beknelde tepeltjes. Onmiddellijk bekroop mij het brandende verlangen om de klemmetjes zelf wat strakker aan te draaien. Babette liet me nu even met rust en ik hoorde haar bij het voeteneinde van het bed de voorbereidingen treffen voor een volgend hoofdstuk in ons spel. Niet lang daarna voelde ik dat Babette weer tussen mijn wijd gespreide knieën kwam zitten.

Plots voelde ik haar hete adem op mijn gapende kutje, en een fractie van een seconde later plonsde ze haar hete tong diep in mijn wachtende geslacht. Ik beet op de bal in mijn mond en trok aan al mijn boeien in een poging de heerlijke liefkozing mijn wil op te leggen en aan te laten houden. Babette plaagde mijn kutje; kwam diep en hard, verliet me weer, blies op mijn schaamlippen en klitje; likte met een priemend punttongetje over mijn kringspiertje en masseerde zo het centrum er van; traag en met haar hele tong likte ze over mijn opgespannen schaamlippen en zoog met kracht op mijn achtereenvolgens van pijn, liefkozingen en opwinding harde, dik opgezwollen klitoris. Af en toe hief Babette haar hoofd op van tussen mijn benen en bewerkte de lucht met haar snelle tongetje alsof ze nog altijd mijn geslacht aan het likken was, en toonde mij zo de wellust die van haar bezit had genomen. Telkens als ik werd geconfronteerd met deze geile demonstratie verloor ik de controle over mijn geest en alleen omdat Babette tijdens deze 'showtjes' zorgvuldig elke aanraking van mijn hunkerende vagina vermeed bleef een spetterend orgasme op die momenten net buiten mijn bereik.

Nu wist ik waarom ze mijn maskertje had afgenomen, het lieve strenge geile feeksje. Met haar satijnen tong smeerde ze mijn eigen vocht intensief uit over mijn anus. Zonder waarschuwing drukte ze met kracht iets hards tegen mijn sluitspier. In een reflex kneep ik mijn billen bij elkaar en gooide mijn onderlichaam omhoog, maar doordat mijn benen wijd gespreid waren en mijn sluitspier nat van mijn eigen welkomstvocht was, had ik geen enkele kans om Babette's speelgoed de toegang tot mijn poepgaatje te ontzeggen. Langzaam voelde ik Babette het voorwerp in mijn kontgaatje naar binnen drukken. Doordat ik van binnen erg stroef was en nog niet bevochtigd schrijnde het voorwerp tegen mijn binnenste, en de heerlijke ondeugd, de opwinding van het gedwongen prijsgeven van mijn anale maagdelijkheid werd er door teniet gedaan. Mijn teleurstelling duurde gelukkig echter niet lang. Babette haalde haar 'speeltje' veelvuldig terug om het iedere keer, al draaiende, iets verder in mijn achterste te brengen. Hierdoor werden het speeltje en mijn binnenste al snel voorzien van voldoende van mijn eigen vocht om de wrijving weg te nemen en mij intens te laten genieten van mijn eerste inwendige anale liefkozing.

Zo goed als ik kon draaide ik tevreden, gesmoord kreunend mijn heupen tegen Babette's bewegingen in. Ribbeltjes op haar speeltje masseerden mijn kringspiertje en moedigden het aan om ritmisch knijpend, langzaamaan het geleidelijk dikker wordende speeltje toe te laten; stevig te omhelzen. Babette bewoog het ding nu snel in en uit mijn strakke gaatje en weer liet ik mijn tranen gaan. De heerlijke intieme massage vervulde me met een gelukzalig gevoel van liefde voor Babette en een verlangen naar een nieuw hoogtepunt, een hoogtepunt dat ik mijzelf de avond te voren al zo graag had gegeven. Nog eenmaal duwde Babette haar speelgoed diep in mijn achterste en liet het daar zitten. Ik voelde hoe ze een groot rond kussen onder mijn billen duwde en de spanning op de riem onder mijn rug iets vierde zodat ik, nog altijd met mijn benen wijd en mijn onderlichaam omhoog lag, maar nu niet meer in de boeien 'hing', hetgeen mijn lichaam verloste van een enorme onvrijwillige krachtsspanning.

Toen kroop Babette over mij heen, en bracht haar eigen bovenlichaam tussen mijn opgetrokken knieën door. Ze steunde op de naast mijn bovenlichaam geplaatste handen, en kroop een stukje dichter tegen mij aan. Ik voelde de warmte van Babette's lichaam en wilde mijn armen om haar middel sluiten, door haar haren graaien en al haar plekjes strelen. Toen voelde ik voor de eerste keer iets hards tegen de binnenzijde van mijn dijen stoten. Ik voelde hoe daarna Babette op één arm steunde en met haar andere hand tussen ons beider onderlichamen bewoog. Toen voelde ik hoe Babette een dik, hard en glad voorwerp over mijn strak gespannen schaamlippen wreef, en bij letterlijk alles wat ze met me deed manifesteerde het voorwerp in mijn anus zich nu sterker. Steeds intenser werden de impulsen die vanuit mijn achterste door mijn lichaam werden gezonden, steeds minder goed kon ik me beheersen; begon nu ongeremd te schreeuwen, gesmoord door de rubberen bal in mijn mond; tranen liepen over mijn wangen. Van links naar rechts, van boven naar beneden wreef ze over mijn al maar gladder wordende geslachtsopening.

Tintelingen verdoofden nu de gezwollen rozet tussen mijn gespreide benen, schoten door het opgerekte, reflexmatig, keer op keer heerlijk knijpende spiertje, dat de toegang tot mijn achterste gewillig had vrijgegeven. Alleen de punten waarop de vier klemmetjes waren bevestigd gloeiden extra; onderscheidden zich nog, drongen door de heerlijke gloed heen; het leek alsof ik wel vier kutjes had, mijn kontje niet meegerekend. Voorzichtig voerde Babette de druk op het voorwerp op, en ik voelde dat mijn vagina in eerste instantie de spanning opving en weerstond. Langzaam maar zeker echter voelde ik dat mijn vagina zich ontspande en de kunststof indringer in zichzelf op wilde nemen ook al voelde het nog altijd alsof dat nooit zou lukken. Babette wisselde het naar binnen leiden van haar dikke kunststof 'gereedschap' af met het wrijven van de kop over mijn om nog meer aandacht schreeuwende schaamlippen. Ook mijn kloppende, geprikkelde klitoris drong bij mij op meer aandacht aan. Naarmate mijn geslacht en Babette's harde plastic imitatiepiemel beiden natter werden van mijn vocht kon Babette het dikke ding dieper in mijn nu smachtende kut laten wegzakken. Ik probeerde alles om aan haar bewegingen tegemoet te komen en het ding dieper in toe te laten, smeltend bij de wrijving die het dikke ding steeds dieper in mijn hard knijpende kutje, opwekte. Babette begon nu haar onderlichaam te draaien en wreef haar speelgoed hard door mijn moeizaam aan haar eisen tegemoet komende vagina. Een heerlijk gevoel nam bezit van mijn zenuwgestel.

Een hete, intensiverende gloed verspreide zich door mijn onderlichaam alsof er een bommetje ontplofte; van mijn kutje en klitoris door mijn buik, langs mijn rug, door mijn hals. Mijn huid brandde in een fractie van een seconde over mijn hele lichaam; mijn tepels en borsten verhardden zich voor de zoveelste keer; mijn tepelhoven versierd met kippenvel, mijn tepels met de glinsterende gouden klemmetjes. Vier of vijf keer stootte Babette nu voor het eerst zonder de indringer tussentijds uit mijn natte, volledige gevulde spleetje terug te trekken. Na iedere stoot zakte ze dieper in mijn lichaam weg, totdat ze bij de laatste twee stoten met haar venusheuvel tegen mijn schaamlippen kletste. Ik schrok van de aanraking; de druk van Babette's schaamstreek op de klemmen die nu hardhandig samen, en van hun plaats gedrukt werden, zodat ze extra hard in mijn onbeschermde kwetsbare vlees beten; de scherp stekende pijn die door mijn kutlipjes, vagina en anus schoot doordat Babette mij nu verder oprekte, dieper vulde dan mijn jonge lichaam aan kon.

Wéér barstte ik in tranen uit, en wéér niet van de pijn, maar van de intense en volledige manier waarop ik genoot van hetgeen dat Babette mij oplegde; een manier die voor niets anders dan genot plaats toestond in mijn geest; ik was onderworpen. Een stuip veroverde mijn lichaam; gooide mijn hoofd in de nek ook al kon ik daaraan geen gevolg geven; kneep de spieren in mijn bekken en de openingen in mijn onderlichaam samen, en vermengde de stekende pijn met de zoete gloed van het nog altijd in mijn erogene zones rondzingende genot.

Babette begon nu langzaam en ritmisch in mijn obsceen soppend geslacht te stoten; ze haalde de imitatiepiemel bijna volledig uit mij, om hem daarop weer volledig terug in mijn buik te duwen. Keer op keer werd de sensatie van het volledig gevuld zijn aangevuld met de druk van Babette's venusheuvel op de klemmen in mijn warme natte roze lipjes, en op mijn hyperactieve klitoris. Babette draaide nu de klemmetjes op mijn tepels aan totdat ik mijn rug van pijn kromde; maar de pijn bleef niet lang, versterkte mijn genot en werd er door overstemd; meer pijn werd meer genot; meer pijn.., meer…

Aanhoudend kreunend, en alleen mijn volume variërend onder invloed van Babette's stotende ritme voelde ik mijn eigen wil nog verder verzwakken, mijn aandacht verslappen totdat deze volledig in beslag genomen werd door hetgeen Babette met haar speelgoed en klemmetjes met mijn lichaam deed. Babette stootte nu hard en met een snel ritme langdurig in mijn hulpeloze lichaam en ik hoorde haar kreunen bij iedere voorwaartse beweging van haar heupen. Al die plekjes op mijn lichaam die Babette's aandacht die dag hadden gekregen lieten zich in een willekeurige volgorde gelden – soms samen soms niet -. Langzaamaan nam het voorgevoel van mijn eerste orgasme die dag, mij meer en meer in bezit. Ik voelde de aanrakingen van Babette's huid; mijn opgerekte en hard, diep, intensief door haar bewerkte geslacht; mijn gepijnigde maar mij nu onweerstaanbaar verleidende klitoris; de opdringerig harde staaf in mijn kontje die zich aanhoudend tegen Babette's andere, pompende, speeltje vlijde; de brandende sensatie in mijn opgerekte vagina en anus; mijn gloeiende borsten met de nog altijd elektrische golven zendende, nu door de strakke klemmen bijna purper gekleurde tepels.

Een plotselinge, heftige stuip dwong een harde schok door mijn lichaam en perste een luide nasale kreet uit mijn lichaam dat nog altijd werd gehinderd door de bal in mijn mond. In een fractie van een seconde verloor ik de volledige controle over mijn lichaam. Als verlamd lag ik onder Babette's lekkere, doorstotende, lichaam en voelde ik dat de hiervoor beschreven sensaties niet langer onafhankelijk van elkaar kwamen en gingen, elkaar afwisselend overstemden, maar allen in rap tempo in intensiviteit toenamen, elkaar in het centrum van mijn schaamstreek ontmoeten en daar versterkten. Begeleid door vocale uitingen mijnerzijds en een aanmoedigend “JAAAAAH, KOM MAAR SCHATJE…! KOM MAAR…! KOM MAAR LEKKER KLAAR SCHATJE!”, van Babette viel ik daarop te prooi aan een serie heftige samentrekkingen van mijn lichaam. Mijn bovenlichaam werd gedwongen zich op te richten en mijn borsten drukten tegen mijn opgeheven benen aan. Keer op keer en iedere keer langer werd ik zo gedwongen mijzelf dubbel te vouwen, teneinde de duizenden hete scheuten die als vuurpijlen mijn lichaam doorboorden op al die lekkere plekjes, zo intensief mogelijk te kunnen ondergaan. Babette trok de voor de duizendste keer diep en meedogenloos in mijn vagina geboorde harde plastic indringer een stukje terug en greep tussen onze beide lichamen in. Ze betastte het uiteinde van het in mijn anus verzonken speeltje en schakelde het ding in, waardoor het zachtjes ging trillen. Nog harder schreeuwde ik tegen de bal in mijn mond toen de trillingen via mijn achterste de door mijn lichaam gierende spierstuipen aanspoorden tot een nieuw en alles verslindend orgasme. Nog voordat ik – en nog belangrijker, mijn openingen – waren bekomen van het eerste, lang verwachte en onbeschrijfelijk intensieve hoogtepunt! Ik voelde mijn intimiteiten zich spastisch vernauwen en de in hen gedrongen speeltjes vastgrijpen in een poging om hen het contact van mijn inwendige met de buitenzijde van de imitatiepenissen zo intens mogelijk te laten ervaren; mijn orgasme versterkte nu zichzelf, en verdrukte de pijnlijke effecten die de krampen op mijn lichaam hadden ver naar de achtergrond. Opnieuw stootte Babette hard met haar mooie heupen naar voren en een fontein van mijn vocht perste zich, begeleid door het geluid van een grote knappende citrusvrucht, naar buiten rondom het neukinstrument waarmee Babette mij temde.

De warme vloeistof besmeurde ons beiden; Babette mooie latex body en mijn kruis bleven glad en druipend achter. Babette draaide haar venusheuvel over die van mij terwijl ze haar speelgoed diep in mij begraven hield en smeerde mijn sappen zo over onze onderbuiken uit. Nu voelde ik Babette friemelen aan het speelgoed dat ze onder hoge druk diep in mijn vagina bleef duwen, en ook hier ontsproot een constante mechanisch trilling. Ik was nu zo ver in de greep van mijn orgasmes dat ik mijn lichaam zo ver mogelijk in een balletje had samengetrokken, niet bij machte om languit te liggen om alles over en door mij heen te laten komen. De twee opdringerige staven zonden hun trillingen naar elkaar toe en veranderden mijn onderlichaam in een diepe poel van extatisch genot waarin ik machteloos werd onder getrokken.

Babette neukte en neukte maar door en bracht haar hand theatraal omhoog. Haar vingers omsloten een klein wit staafje en terwijl ze mij recht aankeek bracht ze het dingetje tussen ons in. Het vibrerende dingetje op mijn klitoris riep mijn derde orgasme over het tweede uit, en ontnam me al na enkele ogenblikken mijn bewustzijn, terwijl een tweede golf van het heldere warme vocht uit mijn vagina mij opnieuw doorweekte en Babette me een kusmondje toezond…

© Merel

Wordt vervolgd met: Babette is zo kwaad nog niet…

 

Post navigation

Gerelateerde verhalen

Geef een reactie

look at this now www.xnx.world